Zlecenia Na Giełdzie Forex – Rodzaje, Typy i Zasady

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Zlecenia Na Giełdzie Forex – Rodzaje, Typy i Zasady

Istnieje wiele różnych rodzajów zleceń forex, które inwestorzy wykorzystują do zarządzania transakcjami. Chociaż mogą one różnić się w zależności od brokera, istnieje kilka podstawowych typów zleceń, które wszyscy brokerzy akceptują. Wiedza na temat tego, co to jest i solidne zrozumienie może pomóc inwestorom we właściwym wejściu i wyjściu z rynku. Rodzaje zleceń pozwalają na indywidualne strategie handlowe. W tym artykule omówione zostaną główne zlecenia forex oraz sposób ich wykorzystania w handlu na żywo.

Wprowadzenie do rodzajów zleceń Forex

Zlecenia stanowią kluczowe narzędzia dla inwestora i powinny być brane pod uwagę przy realizacji strategii handlowej. Zlecenia mogą być wykorzystywane do zawierania transakcji, jak również pomagają chronić zyski i ograniczać ryzyko wystąpienia strat.

Zrozumienie różnic pomiędzy dostępnymi typami zleceń może pomóc w określeniu, które zlecenia najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i które najlepiej nadają się do osiągnięcia Twoich celów inwestycyjnych.

Zlecenie „Po cenie rynkowej”

Zlecenie po cenie rynkowej jest prawdopodobnie najbardziej podstawowym i często spotykanym przez inwestorów Forex. Jak sama nazwa wskazuje, zlecenia po cenie rynkowej są realizowane bezpośrednio na rynku. Oznacza to, że jeśli chcesz natychmiast zająć pozycję, możesz handlować na nim zleceniami po obowiązującej cenie.

Zazwyczaj skalperzy i inwestorzy dzienni polegają na tego typu zleceniach, by szybko wejść i wyjść z pozycji.

Przykład

Kurs EUR/USD poniżej pokazuje ceny zakupu i sprzedaży na żywo. Zlecenie rynkowe na zakup po cenie 1.1101 zostanie zrealizowane natychmiast po wciśnięciu przycisku „Kup”. To samo dotyczy pozycji krótkiej (Sprzedaj).

Sytuacja ta dotyczy każdej innej waluty, towaru lub akcji.

Dla ukazania zlecenia po cenie rynkowej wykorzystano platformę etoro.com

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Zlecenie po cenie rynkowej jest najbardziej podstawowym typem zlecenia. Jest ono realizowane po najlepszej cenie dostępnej w momencie otrzymania zlecenia.

Zlecenia z Limitem ceny

Istnieją dwa rodzaje zleceń z limitem ceny związane z handlem na rynku Forex:

Zlecenia z limitem ceny do otwarcia pozycji

Pierwszym z nich jest zlecenie wejścia z limitem ceny. Pozwoli ono uzyskać lepszą cenę wejścia. Zlecenie z limitem ceny to zlecenie kupna lub sprzedaży po określonej lub korzystniejszym kursie. Zlecenie z limitem ceny sprzedaży jest realizowane po określonej cenie lub wyższej. Zlecenia kupna z limitem ceny są realizowane po określonej cenie lub niższej.

Przykład

Jeśli kurs EUR/USD wynosi 1,1099 i myślałeś, że spadnie on do 1,1060 przed rozpoczęciem gry, możesz złożyć zlecenie z limitem ceny kupna po 1,1060.

Jeśli kurs EUR/USD jest na poziomie 1.1095 i myślisz, że wzrośnie do 1.1105 przed sprzedażą, złożyłbyś zlecenie z limitem ceny na sprzedaż na poziomie 1.1105. W przypadku korzystania ze zlecenia z limitem ceny, zostaniesz ono zrealizowane tylko po cenie wskazanej przez Ciebie (lub lepszej).

Zlecenia z limitem ceny pozwalają na bardzo precyzyjną definicję punktu wejścia lub wyjścia z transakcji. Należy pamiętać, że zlecenia z limitem ceny nie gwarantują zawarcia transakcji. Jeśli określona cena nie zostanie zrealizowana, zlecenie nie zostanie zrealizowane.

Jeśli chcesz zobaczyć jak wyglądają arkusze zleceń na żywo na platformie eToro kliknij tutaj.

Zlecenia z limitem ceny do zamknięcia pozycji

Możesz również użyć zlecenia z limitem ceny, aby zamknąć transakcję, gdy rynek przesuwa kurs określonego aktywa na Twoją korzyść. Jeśli kupiłeś EUR/USD po cenie 1,1098, to możesz chcieć automatycznie zamknąć pozycję, gdy pozycja wzrośnie o daną wartość.

Jest to tak zwane zlecenie take profit

Jeśli kupujesz EUR/USD po cenie 1,1098 i chciałbyś wyjść, kiedy transakcja przynosi zysk w wysokości 100 pipsów, złożyłbyś zlecenie sprzedaży z limitem 100 pipsów powyżej wejścia lub na poziomie 1,1198.

Jeśli sprzedajesz EUR/USD po cenie 1,1095 i chciałbyś wyjść, gdy Twoja transakcja przyniesie dochód w wysokości 100 pipsów, złożyłbyś zlecenie kupna z limitem 100 pipsów poniżej wejścia lub na poziomie 1,0995.

Zlecenia Stop Loss w celu zamknięcia pozycji

Zlecenie stop uruchamia pozycję, gdy osiągnięty zostanie wcześniej zdefiniowany kurs. Zlecenie stop kupna wyzwala zlecenie rynkowe, gdy cena „ask” zostaje osiągnięta. Zlecenie sell stop wyzwala zamówienie, gdy spełniona jest cena „bid”. Oba zlecenia typu stop realizowane są po najlepszej dostępnej cenie, w zależności od poziomu płynności. Dyspozycje te, zwane również zleceniami stop loss, są często używane do ograniczenia strat.

Innymi słowy możesz użyć zlecenia ochronnego stop loss, aby zamknąć transakcję, gdy rynek zmieni pozycję przeciwnie do zakładanej. Jeśli kupujesz EUR/USD po cenie 1.1102 i chciałeś ograniczyć swoje ryzyko do 50 pipsów, umieściłbyś swój ochronny stop loss sprzedaży o 50 pipsów poniżej wejścia lub na poziomie 1.1052.

Jeśli sprzedałeś EUR/USD po cenie 1,1099 i chciałeś ograniczyć swoje ryzyko do 50 pipsów, umieściłbyś ochronny stop loss 50 pipsów powyżej wejścia lub na poziomie 1,1149.

Zlecenia stop loss pomagają zweryfikować kierunek ruchu na rynku przed zawarciem transakcji. Ważne jest, aby pamiętać, że zlecenia stop loss realizowane są po najlepszej dostępnej cenie, po otwarciu pozycji, w zależności od dostępnej płynności.

Stop Loss Kroczący – Trailing Stop

Stop loss kroczący jest zleceniem typu stop, które ustawiane jest na podstawie wcześniej zdefiniowanej liczby pipsów oddalonej od aktualnej ceny rynkowej. Stop loss kroczący automatycznie śledzi Twoją pozycję, jeśli rynek porusza się na Twoją korzyść.

Jeśli rynek porusza się na niekorzyść tradera, to zlecenie zostanie uruchomione i transakcja stop zostanie zrealizowana po kolejnym dostępnym kursie w zależności od płynności.

Zlecenia warunkowe Forex

Zlecenia warunkowe łączą kilka rodzajów zleceń i są wykorzystywane do realizacji określonej strategii handlowej. Zlecenia warunkowe wymagają, by jedno ze zleceń zostało uruchomione, zanim uaktywni się drugie.

Najczęściej spotykane rodzaje zleceń warunkowych to If/Then i If/Then OCO.

If/Then

Zlecenie if/then jest zestawem dwóch zleceń z zastrzeżeniem, że jeśli pierwsze (znane jako zlecenie „if”) zostanie zrealizowane, drugie zlecenie („then”) staje się aktywnym, niezależnym, pojedynczym zleceniem. Zlecenia niezależne nie są dołączane do transakcji i działają poza aktualną pozycji. W przypadku, gdy zlecenie „if” nie zostanie zrealizowane, zlecenie „then” pozostanie w stanie uśpienia i nie zostanie zrealizowane, nawet gdy rynek osiągnie określony poziom. Zauważ, że gdy któraś z części zlecenia if/then jest anulowana, wszystkie elementy zlecenia są odwołane.

If/Then OCO

Jeśli pierwsze zlecenie („if”) zostanie wykonane, drugie zlecenie („then”) staje się aktywnym, niepowiązanym zleceniem typu one-cancels-other (OCO). Należy pamiętać, że zlecenia niepowiązane nie są dołączane do danej transakcji i działają niezależnie od aktualizacji pozycji. Podobnie jak w przypadku zwykłego zlecenia OCO, realizacja jednego z dwóch zleceń „then” automatycznie anuluje drugie zlecenie.

W przypadkach, gdy pojedyncze zlecenie „if” nie zostanie zrealizowane, zlecenie „then” OCO pozostanie w stanie uśpienia i nie zostanie zrealizowane, nawet gdy rynek osiągnie określony poziom. Jeśli jakakolwiek część zlecenia OCO if/then zostanie anulowana (w tym jeden z etapów zlecenia OCO), wszystkie pozostałe części zlecenia również zostają anulowane.

Wygaśnięcie zlecenia

Zlecenia po cenie rynkowej są zleceniami jednodniowymi, realizowane po kolejnej możliwej cenie. Jednakże, dla wszystkich pozostałych typów zleceń można złożyć zlecenia na koniec dnia (EOD) lub Good Till Cancel (GTC).

Koniec dnia – zlecenie kupna lub sprzedaży po określonej cenie pozostaje otwarte do końca dnia handlowego. Zwykle o godzinie 17:00 w Nowym Jorku.

Good Til’ Cancelled – zlecenie kupna lub sprzedaży po określonej cenie pozostanie otwarte do czasu jego realizacji lub anulowania.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Zlecenia giełdowe

Gdy już posiadamy rachunek maklerski, zyskujemy możliwość kupna instrumentów dostępnych na polskiej Giełdzie. Ich lista dostępna jest w osobnym wpisie. Tutaj skupimy się na wyjaśnieniu pojęć, które trzeba znać przy składaniu zleceń giełdowych.

Zlecenia giełdowe

Na pierwszy rzut oka formatka zlecenia może być nieczytelna, ale wystarczy chwila aby zawarte tam skróty nie były tajemnicą. Dzięki temu złożone zlecenia będą odpowiadały w pełni założonej strategii inwestycyjnej.

Papier

Na początku trzeba wybrać papier jaki chcemy kupić. W aplikacji maklerskiej ING wystarczy wpisać pierwsze litery, a lista z nazwami spółek podpowiada się samodzielnie. W pierwszej kolejności podpowiadają się nazwy spółki z portfela i papiery z listy obserwowanych.

Kierunek

Po wybraniu papieru wybieramy czy chcemy papier kupić (jeśli go nie posiadamy), czy sprzedać (jeśli mamy go już na swoim rachunku).

Ilość

Następnie należy podać ile papierów ma być w tym zleceniu. Alternatywnie można podać ile pieniędzy chcemy wykorzystać w transakcji, a system przeliczy ile to będzie papierów wartościowych.

Typ zlecenia

Określa po jakiej cenie będzie wystawione zlecenie. Najczęściej stosowanymi są zlecenia Z limitem, oraz PKC.

Skrót Rozwinięcie skrótu Opis
Z limitem
 • Dla zleceń kupna limit wskazuje maksymalną cenę, po której inwestor chce kupić papiery.
 • Dla zleceń sprzedaży limit wskazuje minimalną cenę, po której inwestor chce sprzedać papiery.
PKC Po Każdej Cenie
 • Zlecenie zostanie zrealizowane wg najlepszych ofert znajdujących się w na Giełdzie.
 • Nie może być przekazane na Giełdę w fazie dogrywki.
 • Mogą być realizowane częściowo.
PEG Ze Zmiennym Limitem Realizacji
 • Zlecenie zawsze posiada limit ceny równy limitowi najlepszego zlecenia po tej samej stronie arkusza zleceń.
 • Dodatkowo inwestor może ustalić własny maksymalny limit dla zleceń kupna i minimalny limit dla zleceń sprzedaży, po przekroczeniu którego zmienny limit przestaje być automatycznie aktualizowany.
 • Mogą być składane wyłącznie w czasie notowań ciągłych.
 • Zlecenie traci swój priorytet czasu przyjęcia za każdym razem, gdy jego podstawowy (zmienny) limit ceny jest aktualizowany.
PCR Po Cenie Rynkowej
 • Zlecenie zostanie zrealizowane z limitem równym limitowi najlepszego zlecenia po przeciwnej stronie arkusza zleceń.
 • Mogą być składane wyłącznie w trakcie fazy notowań ciągłych, w fazie przed otwarciem/zamknięciem oraz w czasie równoważenia rynku.
 • Zlecenia te, przynajmniej częściowo, są realizowane natychmiast po wprowadzeniu, po cenie wyłącznie pierwszego najlepszego oczekującego w arkuszu zlecenia przeciwnego. Oznacza to, że realizowana jest tylko najlepsza oferta po stronie przeciwnej. Jeżeli zlecenie nie zostanie zrealizowane w całości, jego niezrealizowana część staje się zleceniem z limitem równym kursowi ostatniej zawartej transakcji.
 • System nie przyjmie zlecenia po cenie rynkowej, jeżeli w arkuszu po drugiej stronie nie ma zleceń z limitem cen.
Stop loss Jest zleceniem ograniczającym maksymalną stratę dla zakupionych papierów. Po spadku kursu do wskazanego przez inwestora poziomu, automatycznie zostaje aktywowane zlecenie z limitem PKC.
 • Zlecenia maklerskie z warunkiem limitu aktywacji mogą być przekazywane na giełdę w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, za wyjątkiem fazy dogrywki.
 • Zlecenie typu STOP zawiera dwa limity ceny, tzw. limit aktywacji i limit realizacji.
 • W przypadku zlecenia Stop Loss zamiast limitu realizacji występuje warunek PKC.
 • W zleceniu kupna z limitem aktywacji, limit realizacji musi być równy lub wyższy od limitu aktywacji, a limit aktywacji musi być wyższy od kursu ostatniej transakcji (w przypadku braku transakcji na sesji od kursu odniesienia).
 • W przypadku zleceń sprzedaży limit realizacji musi być równy lub mniejszy od limitu aktywacji, a limit aktywacji musi być niższy od kursu ostatniej transakcji (w przypadku braku transakcji na sesji od kursu odniesienia).
 • Zlecenia Stop nie są aktywowane w fazie przed otwarciem/zamknięciem i w czasie równoważeń. Nie biorą udziału w wyznaczaniu TKO i TWO, kursu otwarcia/zamknięcia i nie są realizowane na otwarciu/zamknięciu. Jeżeli po wyznaczeniu kursu jednolitego lub zamknięcia zlecenie stop zostaje aktywowane, zostaje dołączone do arkusza dopiero po zakończeniu fazy dogrywki.
Stop limit Jest zleceniem ograniczającym maksymalną stratę dla zakupionych papierów. Po spadku kursu do wskazanego przez inwestora poziomu, automatycznie zostaje aktywowane zlecenie z limitem ceny.

Terminy ważności

Tu najczęściej spotykanymi są Zlecenie na dzień oraz Ważne do daty.

Termin ważności Opis
Zlecenia na dzień Zlecenie będzie ważne do końca najbliższej sesji. Po zakończeniu sesji, niezrealizowana część zlecenia zostanie anulowana
Ważne do daty Zlecenie będzie ważne do wybranej sesji. Po zakończeniu tej sesji, niezrealizowana część zlecenia zostanie anulowana
Ważne na fixing Zlecenie będzie aktywne tylko na najbliższym otwarciu, zamknięciu lub podczas fazy równoważenia instrumentu
Wykonaj i Anuluj Zlecenie zostanie natychmiast zrealizowane w w takim stopniu na jaki pozwalają oferty w arkuszu, a pozostała niezrealizowana część zostanie odrzucona
Wykonaj lub Anuluj Zlecenie musi być realizowane w całości. Jeżeli całkowita realizacja nie jest możliwa, to zostanie ono w całości anulowane
Ważne do anulaty Zlecenie będzie ważne nie dłużej niż 365 dni
Ważne do czasu Zlecenie będzie ważne do wskazanej godziny podczas bieżącej sesji. Po upływie tego czasu, niezrealizowana część zlecenia zostanie anulowana. Czas ważności zlecenia jest podawany z dokładnością do jednej sekundy
Ważne na zamknięcie Zlecenie będzie aktywne tylko w fazie zamknięcia, w dniu w którym zostało złożone

Trzeba pamiętać, że są sytuacje kiedy zlecenia mogą stracić ważność automatycznie, bez względu na to jaki parametr został ustawiony przez zlecającego.

Do takich sytuacji należą:

 • ostatni dzień notowania akcji z prawem do dywidendy
 • ostatni dzień notowania akcji z prawem poboru
 • ostatni dzień notowania akcji przed splitem (zmianą wartości nominalnej akcji)

Dodatkowe warunki

Nazwa Opis
Wielkość ujawniona
 • Określa jaka liczba akcji ze zlecenia jest ujawniana w arkuszu zleceń na Giełdzie.
 • Kolejne części zlecenia są ujawniane po zrealizowaniu poprzednio ujawnionej części zlecenia.
 • Wielkość ujawnienia nie może być mniejsza niż 10. Może być składane w każdej fazie sesji.
 • W przypadku gdy ostatnia część zlecenia jest mniejsza od wielkości ujawnianej, ujawniana jest ta pozostała część zlecenia.
Minimalne wykonanie
 • Zlecenie z tym parametrem realizowane jest co najmniej w wielkości określonej w warunku.
 • Jeżeli układ zleceń na Giełdzie nie pozwala na natychmiastową realizację zlecenia w wielkości określonej w warunku, zlecenie to traci ważność.
 • Może być składany wyłącznie w czasie: dogrywki oraz fazy notowań ciągłych z wyłączeniem momentów równoważenia rynku.
 • Jeżeli zlecenie zostanie zrealizowane częściowo – niezrealizowana część zlecenia staje się zleceniem bez warunku wielkości minimalnej.

Co dalej?

Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem tematu zleceń giełdowych, zachęcamy do lektury Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego. Poza poruszonym tu tematem znajdują się tam wszystkie zasady, na podstawie których zawierane są transakcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Rodzaje zleceń

Poprzez składanie zleceń inwestor giełdowy informuje o tym czy chce kupić, czy też sprzedać dane papiery wartościowe, cenę po jakiej chce dokonać transakcji oraz o ilości walorów, na których chce dokonać operacji. Wyróżnić możemy wiele rodzajów zleceń wykorzystywanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, najważniejsze i najczęściej wykorzystywane zlecenia zostaną dokładnie opisane w niniejszej publikacji:

1. Zlecenie z limitem ceny – Jest to jedno z najczęściej stosowanych zleceń giełdowych, gdzie inwestor w przypadku zleceń zakupu dokładnie precycuje cenę, jaką jest w stanie maksymalnie zapłacić za jedną akcję, a w przypadku sprzedaży precyzuje on minimalny kurs, po którym chce odsprzedać posiadane walory.

2. Po Każdej Cenie (PKC) – Ten typ zleceń jest stosowany przez inwestorów, którzy z różnych względów nie chcą lub nie mogą długo czekać na realizację swoich zleceń. Zlecenia PKC wykonywane są natychmiastowo po bieżącej cenie waloru. Bardzo często jednak cena ta może okazać się dla inwestora nieatrakcyjna.

3. Zlecenia po cenie rynkowej (PCR) – zlecenia PCR to zlecenia, które nie zawierają żadnej wskazówki co do kursu, są po prostu zleceniami po cenie rynku . Warto pamiętać, że ten typ zlecenia nie powoduje gwałtownego obniżenia kursu, jak w przypadku zleceń „Po Każdej Cenie (PKC)”.

4. Zlecenia z limitem aktywacji – Ten typ zleceń zostaje aktywowany po przekroczeniu kursu akcji danego poziomu cenowego. Limit aktywacji powinien być mniejszy lub równy limitowi ceny, po którym chcemy nabyć walor. Choć może wydawać się to nielogiczne, to ten typ zleceń jest bardzo często stosowany przez inwestorów, posługujących się analizą techniczną przy doborze akcji do portfela inwestycyjnego. Posłużmy się poniższym przykładem do zobrazowania wykorzystania tego typu zleceń.

Mając do czynienia z trójkątem zwyżkującym, inwestor może ustawić zlecenie z limitem aktywacji nad silnym oporem oznaczonym linią czerwoną. Dzięki temu, przy „wyjściu” z trójkąta górą zlecenie aktywuje się, a inwestor automatycznie nabędzie udziały waloru – wierząc w kontynuację wzrostów ceny akcji.

5. Zlecenie Stop Loss – Jest ono ważnym typem zleceń, szczególnie dla analityków technicznych. Zlecenie te staje się aktywne, gdy cena danej akcji osiągnie określony przez inwestora poziom – tzw. limit aktywacji zlecenia stop loss. Gdy limit zostaje przekroczony, zlecenie zostaje realizowane po możliwie najlepszej cenie. Zlecenie to, jest głównie wykorzystywane do ograniczenia strat inwestora w aktywnej pozycji, z tego względu nazywane jest też czasem „Zleceniem obronnym”. Przykładowe zastosowanie zlecenia STOP:

Niebieska linia jest linią wsparcia, natomiast linia pomarańczowa to poziom określony przez inwestora, po przekroczeniu którego zlecenie Stop loss staje się aktywne. Teraz akcje mogą zostać sprzedane Po Każdej Cenie, lub po wybranej przez inwestora cenie, co zmniejsza jednak prawdopodobieństwo realizacji sprzedaży akcji.

5. Zlecenia take profit – Zlecenie take profit jest wykorzystywane w sytuacji, w której inwestor zakłada wzrost ceny akcji do danego poziomu i przy tym właśnie poziomie zamierza sprzedać swoje walory, aby spieniężyć swój zysk.

Take profit jest zleceniem stosowanym najczęściej na rynku walutowym FOREX ze względu na to, że analiza techniczna jest tam podstawową metodą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zielona cienka linia symbolizuje poziom, przy którym zlecenie Take Profit będzie aktywowane – zakładając, że inwestor oczekiwał wzrostu poziomu ceny do górnego kanału trendu.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Inwestycja internetowa

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: