Wskaźnik Regresji Liniowej (Linear Regression)

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wskaźnik kanału regresji liniowej dla MT4

Wskaźnik kanału regresji liniowej dla MT4 jest jednym ze wskaźników technicznych, które określają jego wartości na podstawie wzorów matematycznych. Chociaż istnieje wiele innych wskaźników technicznych, takich jak średnie ruchome lub oscylatory, wskaźnik kanału regresji liniowej wchodzi w zaawansowany tryb obliczania ceny.

W pewnym sensie wskaźnik kanału regresji liniowej ma charakter predykcyjny. Dlatego nie dziwi fakt, że inwestorzy gromadzą się na wskaźniku kanału regresji liniowej. Ale nie popełniaj błędu, myśląc, że kanał regresji liniowej pokaże ci, gdzie będzie cena.

Partially Automated Trading Besides Your Day Job
Alerts In Real-Time When Divergences Occur
My Recommended MT4/MT5 Broker

Wręcz przeciwnie, wskaźnik kanału regresji liniowej pokaże potencjalne wartości cen dla ceny. Gdy występuje odchylenie od wartości regresji, inwestorzy mogą wykorzystać anomalię na rynkach. Ale handel kanałem regresji liniowej nie jest tak prosty, jak kupowanie lub sprzedawanie, gdy cena odsuwa się od kanału.

Czasami, w zależności od siły trendu, cena może utrzymywać ten moment i odchylać się dalej od kanału regresji liniowej.

Jak sama nazwa wskazuje, kanał regresji liniowej należy do grupy wskaźników kanału. Wskaźniki kanału służą do zrozumienia odchylenia ceny. Gdy cena ma tendencję do odchylania się od zwykłego kursu, można spodziewać się korekty cen.

Wskaźnik kanału regresji liniowej wykreśla wykres ceny. Wartości są określane na podstawie wprowadzonych ustawień. Dlatego zmiana wartości wskaźnika może pokazywać różne wyniki.

Zaleca się, aby inwestorzy najpierw używali tego wskaźnika na platformie demonstracyjnej przed użyciem go na prawdziwych rynkach. Zalecana jest również dalsza ważność innych wskaźników technicznych. Użycie izolacji wskaźnika kanału regresji liniowej może prowadzić do potencjalnych strat.

Korzystanie z oscylatorów jest doskonałym sposobem na uzupełnienie użycia wskaźnika kanału regresji liniowej.

Jak korzystać ze wskaźnika kanału regresji liniowej

Jak sugeruje nazwa linearna , wskaźnik ten wytycza kanały w nieco prostej linii. Ale nie mylcie linii prostych jako poziomów wsparcia i oporu, chociaż reprezentują je w ten czy inny sposób.

Wskaźnik kanału regresji liniowej jest wskaźnikiem niestandardowym, który można pobrać z tego artykułu. Otwórz folder wskaźników swojej platformy handlowej MT4 i przenieś plik ex4.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Uruchom ponownie platformę handlową MT4 i odśwież okno nawigatora, aby pojawił się ten nowo zainstalowany wskaźnik. Możesz kliknąć dwukrotnie lub przeciągnąć i upuścić wskaźnik na wybrany wykres.

Ustawienia konfiguracji wskaźnika kanału regresji liniowej są bardzo proste, co można zobaczyć poniżej.

Konfiguracja wskaźnika kanału regresji liniowej

Jak widać, są tylko dwa ustawienia w oknie konfiguracji. Pierwszy zestaw pokazuje liczbę słupków do obliczenia. Wartość domyślna to 1000. Oznacza to, że liczba słupków w okresie wstecznym wynosi 1000. Im wyższe wartości, tym bardziej wiarygodny może być wskaźnik.

Ale z tego samego powodu mogą być bardzo opóźnieni. Oznacza to, że wskaźnik kanału regresji liniowej nie reaguje na ostatnie zachowanie akcji cenowej. Dlatego, jeśli zmienność cen była stabilna w ciągu ostatnich 1000 taktów lub sesji, można zobaczyć, że wskaźnik kanału regresji liniowej pozostaje płaski bez żadnych większych korekt.

Z drugiej strony, jeśli cena za ostatnie 1000 taktów była bardzo zmienna, można oczekiwać, że wskaźnik kanału regresji potencjalnie zmieni kierunek i przejawi linię ukośną.

Ustawienie odchyleń pasma zasadniczo umożliwia ustawienie liczby odchyleń standardowych od siebie. Wartość domyślna jest ustawiona na 0,05, co oznacza brak odchylenia 0,05%. Jak widać z ustawień, wskaźnik kanału regresji liniowej łączy odchylenia standardowe i akcję ceny z okresu wstecznego. Zasadniczo powoduje to wykreślenie trzech linii na wykresie.

Następny wykres poniżej pokazuje, jak wygląda wskaźnik kanału regresji liniowej po zakończeniu konfiguracji konfiguracji.

Wskaźnik kanału regresji liniowej MT4

W zależności od tego, gdzie jest cena, możesz spodziewać się odwrócenia. Na powyższym wykresie, jeśli spojrzysz od lewej strony, zobaczysz tę cenę odwróconą w pobliżu górnego lub zewnętrznego niebieskiego kanału regresji. Podobnie zdarzają się przypadki, gdy cena odbijała się od dolnego kanału regresji.

Ale w końcu cena przełamuje ten niższy zespół i handluje poza kanałem. Jak wspomnieliśmy wcześniej, dzieje się tak z powodu liczby okresów wstecz. Użycie mniejszej wartości może spowodować, że kanał regresji liniowej będzie cały czas się zmieniał. Handlowcy nazywają to wskaźnikiem malowania. Ponowne malowanie jest jedynie odzwierciedleniem wskaźnika dostosowującego się do nowych wartości podanych przez rynki. Dlatego nie ma w tym nic złego. Ale wielu handlowców unika stosowania wskaźnika malowania z oczywistych powodów.

Tak więc, aby zapobiec zbyt częstemu malowaniu wskaźnika kanału regresji liniowej, okres obserwacji jest ustawiony na 1000 barów. Zaleca się zmianę tych wartości, aby znaleźć idealną liczbę, która może być używana na rynkach.

Wskaźnik kanału regresji liniowej – Wnioski

Wskaźnik kanału regresji liniowej można zastosować do dowolnych rynków i dowolnych ram czasowych. Jest to czysto matematyczny wskaźnik techniczny, który zajmuje się prawdopodobieństwem i jest przede wszystkim używany jako narzędzie do przedstawiania górnych i dolnych zakresów rynków. W zależności od ustawienia odchylenia standardowego wskaźnik służy jako dynamiczny wskaźnik wsparcia i oporu na wykresie.

Jak wspomniano wcześniej, nie zaleca się handlu tylko na podstawie wskaźnika kanału regresji liniowej. Przeciwnie, użycie oscylatorów i innych wskaźników technicznych, takich jak średnie ruchome, może pomóc Ci uzyskać pewien zakres kontekstu dla rynków, na których handlujesz.

Handlowcy powinni również poświęcić trochę czasu na zrozumienie, w jaki sposób wskaźnik kanału regresji liniowej zachowuje się w obliczu ciągle zmieniającej się akcji cenowej w odniesieniu do bezpieczeństwa, którym handlują.

Strategia Forex wykorzystująca kanał regresji liniowej

73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Dochodowa strategia Forex jest głównym dążeniem każdego początkującego tradera walutowego. Każda ze strategii posiada swoje założenia, dzięki czemu jest możliwe obiektywne zmierzenie, zbadanie oraz określenie jakości danego podejścia. Nie należy w żadnym wypadku bagatelizować tego faktu, gdyż w drodze do osiągnięcia sukcesu, handel online oferuje coraz bardziej wymyślne systemy, które czasem ocierają się o śmieszność.

W drodze do identyfikowania istotnych punktów zwrotnych, rzadko są wykorzystywane osiągnięcia matematyki, statystyki, czy ekonometrii. W gruncie rzeczy na tych dziedzinach nauk spekulanci powinni się skupić, gdyż doskonale się sprawdzają w realiach rynkowych. Jednym z narzędzi które oferuje nam platforma firmy MetaQuotes, jest kanał regresji liniowej (Linear Regression Channel). By wiedzieć, jak wykorzystać poniższy wskaźnik Forex MetaTrader należy wpierw odpowiedzieć na poniższe pytanie:

Co to regresja liniowa?

Regresja liniowa, która jest znana również jako regresja prosta, to metoda przewidywania wartości oczekiwanej zmiennej przy znanych wartościach innej zmiennej lub zmiennych. W tradingu kanał regresji liniowej występuje obok klasycznego kanału trendu, który pozwala nam określić tendencję rynkową. Składa się z trzech linii: dolnej, górnej oraz środkowej.

źródło: platforma MetaTrader 4

Linia środkowa kanału regresji liniowej pokazuje klasyczną linię regresji, która wskazuje jak kształtuje się zależność między ceną a czasem w wyznaczonym okresie. Innymi słowy, bez wdawania się w zbędne wzory matematyczne, jeśli w miarę upływu czasu cena wzrasta, wówczas linia regresji również będzie rosła przy założeniu, że wzrost ceny względem czasu występuje liniowo. Górna i dolna linia kanału regresji liniowej znajduje się w tej samej odległości od linii regresji. Jednakże maksimum, bądź minimum z wybranego okresu wyznacza jedna z linii. W ten sposób cały zakres ruchu w wybranym okresie mieści się w kanale.

Wskaźniki wykorzystane w strategii Linear Regression Channel

W strategii Kanał Regresji Liniowej wykorzystywany jest, jak sama nazwa wskazuje, kanał regresji liniowej. Wyznaczany jest on na podstawie lokalnych szczytów oraz dołków na wybranym instrumencie. Wzrostowy kanał regresji liniowej zostanie wyznaczony od zlokalizowanego dołka, do późniejszego najwyższego punktu na wykresie cenowym.

Z kolei spadkowy kanał regresji liniowej jest wyrysowywany od szczytu do występującego po nim najniższego poziomu cenowego. W ten sposób zostaje wyznaczona tendencja na wykresie. Należy wyznaczyć kanały regresji liniowej na co najmniej 30-minutowym interwale (M30), zaś nie większym niż czterogodzinnym (H4).

Swing Trader radzi:

Strategię Forex wykorzystującą kanał regresji liniowej najlepiej sprawdzisz na rachunku demo – dzięki temu, nie musisz ryzykować własnych środków, aby przekonać się, czy dana strategia działa. Bezpłatny rachunek demo zarejestrujesz tutaj.

Wejście w pozycję w strategii wykorzystującej kanał regresji liniowej

Zajęcie transakcji na rynku Forex z wykorzystaniem kanałów regresji liniowej następuje na dwa możliwe sposoby.

Wybicie z kanału regresji liniowej

Pierwszy sposób dotyczy sytuacji, w której następuje wyłamanie z wyznaczonego kanału regresji liniowej. Wówczas po przełamaniu dolnej linii wzrostowego kanału regresji liniowej, trader powinien zająć pozycję krótką, która przy założeniu kontynuacji ruchu cenowego, umożliwi mu dołączenie do trendu w jego wczesnym stadium. Analogicznie przy wyłamaniu górnej linii spadkowego kanału regresji, trader powinien zająć pozycję długą.

źródło: platforma MetaTrader 4 źródło: platforma MetaTrader 4

Wybroniony poziom oporu lub wsparcia

Alternatywnym sposobem na wykorzystanie strategii Forex Linear Regression Channel jest reakcja ceny na dolne ograniczenie kanału w przypadku trendu wzrostowego, bądź na górne w przypadku trendu spadkowego. W momencie zlokalizowania lokalnego oporu przy górnym ograniczeniu spadkowego kanału regresji liniowej, trader zajmuje pozycję krótką. W przypadku tożsamej sytuacji na rynku „byka” zajmuje długa pozycję przy wsparciu, w okolicach dolnego ograniczenia wzrostowego kanału regresji liniowej.

źródło: MetaTrader 4 źródło: MetaTrader 4

Zamknięcie zlecenia w przypadku zysku lub straty w strategii kanału regresji liniowej

Jak w przypadku każdej innej strategii, tak też i w tej zostały ustalone dokładne parametry wyjścia z pozycji zarówno w przypadku zysku jak też ewentualnej straty. W przypadku pierwszego sposobu, polegającego na zajmowaniu pozycji, gdy dojdzie do wybicia z kanału regresji liniowej, Stop loss jest ustawiany na poziomie szczytu kanału wzrostowego, z którego dochodzi do wybicia, bądź dołek wybitego kanału spadkowego. Podstawowe założenie strategii głosi, że wówczas dochodzi do powstania nowego trendu. W związku z powyższym, trader powinien wyznaczyć nowy kanał regresji na podstawie punktu skrajnego, świeżo zakończonego trendu. W przypadku zakończonego trendu wzrostowego, punktem skrajnym będzie ostatni szczyt wewnątrz kanału regresji liniowej. Z kolei w przypadku zakończonego rynku „niedźwiedzia” mianem punktu skrajnego zostanie nazwany ostatni dołek.

Strategia ta nie wykorzystuje poziomów docelowych ( Take profit ), bazuje na przesuwającym się poziomie Stop loss po krańcach nowo wyznaczonego kanału. Wyznaczenie nowego kanału regresji może budzić kontrowersje ze względu na fakt, że przy nowo tworzącym się ruchu, w naturalny sposób kanał regresji będzie zmieniał swoje kształty, co prowadziłoby do permanentnego wybijania zleceń stop loss. W związku z powyższym, nowy kanał zostaje rozrysowany jedynie w momencie, gdy zysk tradera wyniesie co najmniej wartość pierwotnego ryzyka.

źródło: MetaTrader 4

W przypadku drugiego sposobu, który zakłada wybronienie poziomu wsparcia lub oporu, zlecenie obronne Stop loss będzie wyznaczone poniżej kanału wzrostowego, w przypadku trendu wzrostowego, bądź powyżej kanału spadkowego, w przypadku trendu spadkowego. Zlecenie obronne jest przesuwane po krańcach kanału regresji liniowej, który jest aktualizowany wraz z pojawianiem się nowych szczytów, czy też dołków.

Money Management w strategii Kanał Regresji Liniowej

Każda strategia musi być oparta na przemyślanym zarządzaniu kapitałem, które pozwoli generować dodatnią stopę zwrotu. W przypadku regression channel strategy, trader powinien dysponować środkami pieniężnymi rzędu 1500 zł na każde 0.1 lota, które zdecydowałby się otworzyć na rynku Forex. Jest to znacznie ponad wymogi kapitałowe, które proponuje obecnie większość brokerów, dzięki czemu trader eliminuje ryzyko overtradingu. W związku z powyższym inwestor zaczynając przygodę z tą strategią od kwoty 1500 zł na rachunku, może otworzyć 0.2 lota dopiero, gdy na rachunku pojawi się 3000 zł.

W przypadku, w którym spekulant walutowy potroiłby początkową wielkość swojego rachunku, powinien wypłacić 50% swoich środków pieniężnych. Następnie, gdy pozostała kwota zostanie potrojona, powinien znów wypłacić połowę środków. Dzięki takiemu zarządzaniu kapitałem trader może wzbronić się przed pokusą otwierania ponadprzeciętnych wolumenów, z jednoczesnym „zbieraniem pieniędzy ze stołu” w przemyślany i systematyczny sposób.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

regresji liniowej

Wskaźniki MT4 – Instrukcje pobierania

Regresji liniowej jest Metatrader 4 (MT4) Wskaźnik i istota wskaźnik forex jest przekształcenie zgromadzonych danych historii.

Regresja liniowa przewiduje możliwość wykrycia różnych osobliwości i wzorców w dynamice cen, które są niewidoczne gołym okiem.

Na podstawie tych informacji, przedsiębiorcy mogą zakładać dalszy ruch cen i odpowiednio dostosować swoją strategię.

Jak zainstalować liniowy Regression.mq4?

 • Pobierz Linear Regression.mq4
 • Kopiowanie normalny Regression.mq4 do katalogu Metatrader / Eksperci / wskaźniki /
 • Uruchomieniu lub ponownym uruchomieniu klienta Metatrader
 • Wybierz wykres i czasowe, w którym chcesz, aby przetestować wskaźnik
 • Poszukiwanie “Wskaźniki na zamówienie” w Navigator głównie w lewo w Metatrader Klienta
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na Linear Regression.mq4
 • Dołącz do wykresu
 • Modyfikowanie ustawień lub naciśnij przycisk OK
 • Wskaźnik Liniowy Regression.mq4 jest dostępny na wykresie

Jak usunąć Linear Regression.mq4 z Metatrader 4 Wykres?

 • Wybierz wykres, gdzie wskaźnik działa w swoim Klientem Metatrader
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na wykresie
 • “Lista wskaźników”
 • Wybierz wskaźnika i usuwać

Pobierz Metatrader 4 Platforma handlowa:

 • Darmowy $30 Aby rozpocząć handel natychmiast
 • Nie ma kaucji
 • Automatycznie przelane na konto
 • Brak ukrytych Regulamin

MT4 Wskaźniki Pobierz poniżej:
regresji liniowej

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Inwestycja internetowa

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: