Wskaźnik Aroon – ustawienia, sygnały

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wyjaśniono wskaźnik Aroon MT4

Wskaźnik Aroon jest niestandardowym wskaźnikiem technicznym, który należy do kategorii oscylatorów szeroko stosowanych w analizie technicznej różnych rynków finansowych. Wskaźnik został opracowany przez Tushara Chande około 1995 roku.

Wskaźnik Aroon, znany również jako oscylator Aroon lub Aroon, służy do określenia siły trendu. Handlowcy wykorzystują odczyty ze wskaźnika Aroon do określenia zachowania ceny. Przede wszystkim wskaźnik Aroon jest używany do zrozumienia, czy cena zabezpieczenia przesuwa się w górę, w dół lub w bok.

Partially Automated Trading Besides Your Day Job
Alerts In Real-Time When Divergences Occur
My Recommended MT4/MT5 Broker

Dlatego czasami natkniesz się również na wskaźnik zwany wskaźnikiem Aroon Up Down. To jest tylko ten sam wskaźnik, do którego się odwołujemy. Wskaźnik Aroon ocenia siłę trendu w wartościach bezwzględnych, a także odzwierciedla zmianę na rynku, gdy są niezdecydowani.

Niektórzy handlowcy uważają wskaźnik Aroon za lepszą wersję średniego indeksu kierunkowego lub ADX. Wskaźnik ADX działa również w ten sam sposób, gdzie określa siłę ceny analizowanego bezpieczeństwa. ADX zachowuje się również jak oscylator.

Wskaźnik Aroon przesuwa oscylator między ustalonymi górnymi i dolnymi granicami. Wskaźnik składa się z dwóch linii, znanych jako linia w górę i linia w dół. Obie te linie jednocześnie określają kierunek, w którym porusza się cena.

Gdy bot jest w linii przeciwnej do siebie, inwestorzy postrzegają to jako sygnał, że formowany jest szczyt lub koryta. Obie te linie zasadniczo wskazują na pęd ceny. Poza rozmachem mierzą także kierunek ceny zabezpieczenia.

Dlatego wskaźnik Aroon jest również znany jako wskaźnik kierunkowy, gdzie sygnalizuje kierunek trendu, jak również pęd.

Jak obliczany jest wskaźnik Aroona?

Teraz dni wszystkie platformy wykresów automatycznie obliczają wskaźnik Aroona. Dlatego nie ma potrzeby ręcznego wykreślania wskaźnika. Ale jednocześnie ważne jest, aby przedsiębiorca zrozumiał, w jaki sposób obliczenia są wykonywane.

Pozwoli to lepiej zrozumieć, jak działa wskaźnik, a także nadaje sens analizie technicznej.

Obliczenie wskaźnika Aroona jest bardzo proste. Wykonuje następujące cztery kroki.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Zacznij od wybrania okresu wstecznego. Ustawienie domyślne to 14.
Aroon Up oblicza się jako 100 x ((N – liczba okresów od najwyższej wysokości) / N)
Aroon Down oblicza się jako 100 x ((N – liczba okresów od najniższego poziomu) / N)

Z powyższego obliczenia wynika, że na podstawie okresu wstecznego dwie linie oscylatora Aroona obliczają liczbę okresów od najwyższego najwyższego lub najniższego najniższego. Wartości te są następnie dzielone na 100 i odpowiednio kreślone.

Poniżej znajduje się przykład oscylatora Aroon w pracy.

Wskaźnik Aroon na MT4

Z powyższego wykresu widać, że są dwie linie: niebieska i czerwona. Linie te mają tendencję do fluktuacji między ustalonymi wartościami. Niebieska linia jest znana jako linia Aroon Up, podczas gdy czerwona linia jest znana jako linia Aroon.

Gdy niebieska linia rośnie, a czerwona linia spada, oznacza to, że rynki osiągają wyższe wartości, podczas gdy liczba niższych spadków zaczyna spadać. Podobnie, gdy czerwona linia jest podniesiona, oznacza to, że liczba najniższych minimów rośnie, podczas gdy liczba wyższych szczytów spada.

Kiedy przeliczasz te wzloty i upadki, po prostu mówi ci, że rynki są w trendzie wzrostowym lub w trendzie spadkowym.

Wskaźnik Aroona jest postrzegany przez wielu jako wskaźnik wiodący. Innymi słowy, oznacza to, że wskaźnik Aroon może potencjalnie sygnalizować zmianę trendu. Ale z drugiej strony, wskaźnik Aroon nie ma wystarczającego czasu.

Nie jest to dobry wskaźnik w czasie zmiany trendu. Jest to jednak zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że wskaźnik Aroon opiera się na cenie.

Jak działa wskaźnik Aroon?

Ponieważ wskaźnik służy do określenia siły trendu i kierunku, inwestorzy mogą interpretować sygnały na kilka sposobów.

Po pierwsze, przecięcie linii Aroon w górę i linii Aroon jest postrzegane jako sygnały kupna lub sprzedaży. Poniższy wykres ilustruje ten widok.

Sygnały Aroon Buy Sell

Obszary oznaczone linią pionową można zobaczyć, gdy było skrzyżowanie. Podczas gdy w niektórych przypadkach sygnały są dokładne, można również zobaczyć przypadki, w których oscylator Aroon po prostu odzwierciedla również zmienną cenę.

Wielu inwestorów forex uważa, że największą wartością, jaką może zaoferować oscylator Aroon, jest rozróżnienie, czy długoterminowy trend na rynkach dobiegł końca. Widać to na różnych rynkach z wieloma skrzyżowaniami między Aroonem a liniami w dół.

Handlowcy powinni również zwrócić uwagę na cenę. Kiedy linia Aroon up jest wyższa, uważaj na cenę, aby sprawdzić, czy stale osiąga nowe maksima. Podobnie, gdy tworzona jest linia Aroon, obserwuj cenę, aby zobaczyć, czy stale obniża ona lub nie.

Korzystając z tej metody, inwestorzy mogą unikać batów, które mogą wystąpić, po prostu handlując na podstawie sygnałów kupna i sprzedaży z oscylatora Aroon.

Wskaźnik Chande może również wykryć powstawanie nowego trendu. Aby stworzyć nowy trend, cena musi być wyższa lub niższa. Jednocześnie tempo powinno również rosnąć.

Ponieważ wskaźnik oscyluje między ustalonymi wartościami, można również zobaczyć siłę trendu. Kiedy linia Aroon wzrośnie powyżej poziomu 100, możesz spodziewać się, że bezpieczeństwo utrzymuje silny trend wzrostowy. Jednak gdy ta linia zbliża się do linii zerowej, można oczekiwać, że cena zabezpieczenia znacznie się zmniejszy. Może to być albo fakt, że cena zabezpieczenia koryguje wcześniejszy trend, albo może nastąpić zmiana trendu.

Ze względu na fakt, że wskaźnik Aroon nie ma czasu, może to być trudne do zrozumienia w czasie rzeczywistym, ponieważ cena ewoluuje. Linia zerowa jest jednym z ważnych wyznaczników wskaźnika Aroona. Handlowcy wykorzystują to jako sposób na określenie trendów.

Dlatego, gdy Aroon w górę lub Aroon w dół przekracza poziom zerowy, może to być postrzegane jako wzmocnienie lub osłabienie trendu. Podobnie, gdy jedna z linii jest umieszczona w pobliżu poziomu 100, może być postrzegana jako sposób na ustalenie trendów.

Konsolidacje rynku są również przeglądane za pomocą oscylatora Aroon. Według Tushara Chande, kiedy linie Aroon w górę iw dół znajdują się blisko siebie, może to oznaczać, że rynki się konsolidują. Oznacza to w skrócie rynek sprzedaży. Jeśli spojrzysz na drugi zrzut ekranu, zobaczysz, jak bliskość linii Aroon w górę iw dół powoduje, że ceny przesuwają się na boki.

W związku z powyższym możemy zawrzeć niektóre z najważniejszych punktów, o których należy pamiętać podczas handlu za pomocą wskaźnika Aroon.
• Rynki konsolidują się, gdy Aroon w górę i Aroon w dół znajdują się blisko siebie
• Gdy linia Aroon jest powyżej 100, oznacza to, że trend wzrostowy jest silny. Jest to dodatkowo potwierdzane przez linię Aroon w dół, która jest bliska zeru.
• Gdy linia w dół Aroon jest powyżej 100, oznacza to, że trend spadkowy jest silny i jest dalej potwierdzany przez linię Aroon w górę lub w dół poniżej zera.
• Gdy trend jest silny, linie są dalej od siebie oddalone
• Linia Aroon up mierzy trend wzrostowy w oparciu o najwyższy najwyższy poziom
• Linia dolna Aroon mierzy trend spadkowy w oparciu o najniższy najniższy poziom

Niektórzy inwestorzy postrzegają wartości 70 i wyższe jako oznakę dobrej koniunktury i uważają, że kiedy linie Aroon są bliskie 100, trend jest mocny, ale dynamika może wkrótce ulec złagodzeniu. Dlatego inwestorzy unikają przyjmowania nowych pozycji, gdy wartości są na tak wysokim poziomie.

Konfigurowanie wskaźnika Aroon na MT4

Możesz pobrać wskaźnik Aroon z tego artykułu. Skopiuj i wklej plik wskaźnika do swojego folderu MT4 w folderze terminala brokera forex. Uruchom ponownie platformę handlową MT4 i przejdź do okienka nawigacji i odśwież wskaźniki.

Po wykonaniu tej czynności wskaźnik Aroon będzie widoczny na liście wskaźników. Możesz teraz przeciągnąć i upuścić ten wskaźnik na wybrany wykres. Zostaną wyświetlone ustawienia wskaźnika.

Poniżej znajduje się zrzut ekranu wskaźnika Aroon dla konfiguracji MT4.

Konfiguracja wskaźnika Aroon MT4

Dzięki wskaźnikowi Aroon nie ma zbyt wielu ustawień. Jedyną konfiguracją jest okres oczekiwania. Domyślna wartość to 14, ale możesz zmienić wartości. Pamiętaj, że mniejsze ustawienia sprawią, że wskaźnik będzie bardzo wrażliwy na wahania cen.

Jednocześnie stosowanie większych wartości sprawi, że będzie mniej wrażliwa i bardziej opóźniona w przyrodzie.

Poza powyższymi ustawieniami, możesz zmieniać tylko kolory linii i ich grubość.

Używanie wskaźnika Aroon w handlu forex

Wskaźnik Aroon to oscylator, który służy do określania trendu analizowanego zabezpieczenia. Dlatego jest to impuls i oscylator oparty na trendach, który znajduje się poniżej ceny.

Handlowcy używają wskaźnika Aroon do określania trendów. Oczywiście jest na to wiele sposobów. Można użyć wskaźnika średniej ruchomej lub wskaźnika ADX, a nawet pasm Bollingera. Ale wskaźnik Aroon jest nieco wyjątkowy ze względu na linie Aroon w górę iw dół.

Jedną z wad oscylatora Aroona jest to, że nie można go wykorzystać do wymiany dywergencji. Handel dywergencyjny jest czymś powszechnym dla traderów korzystających z oscylatorów. Kiedy oscylator nie może zweryfikować ceny, powstają scenariusze rozbieżności, które mogą pomóc handlowcom dostrzec potencjalne punkty zwrotne w cenie.

Nie jest to jednak możliwe w przypadku oscylatora Aroon. Mimo to wskaźnik Aroon może być nadal używany do określenia siły trendu. Na tej podstawie inwestorzy będą mogli wybrać mocne punkty w trendzie i podążać za trendem.

Wskaźnik Aroon może być również używany w różnych ramach czasowych. Pozwala to traderom na zmianę okresu wstecznego, aby odzwierciedlić aktualną siłę trendu przy użyciu mniejszych ram czasowych.

Jak w przypadku każdego wskaźnika siły trendu, zaleca się, aby inwestorzy używali innych wskaźników do sprawdzania i filtrowania sygnałów kupna i sprzedaży. W tym aspekcie inwestorzy mogą używać pasm Bollingera jako metody podążania za trendem w połączeniu ze wskaźnikiem Aroon.

Alternatywnie, inwestorzy mogą również używać oscylatora Aroon z punktami obrotu w ciągu dnia, aby zbudować krótkoterminową strategię obrotu w ciągu dnia. Można to zrobić, opierając się na określeniu siły trendu i bliskości ceny do poziomu wsparcia w ciągu dnia i poziomów oporu.

Wskaźnik Aroon – Wnioski

Podsumowując, wskaźnik Aroon jest jednym z najczęściej używanych niestandardowych wskaźników handlu dostępnych obecnie. Ma możliwość zastąpienia tradycyjnego wskaźnika średniego indeksu kierunkowego, który jest powszechnie spotykany wśród większości platform handlowych i wykresów.

Używając oscylatora Aroon, handlowcy określają siłę trendu. Linie w górę i w dół oscylatora umożliwiają przedsiębiorcy zrozumienie, kiedy rynki się rozwijają i kiedy się konsolidują.

Podczas gdy oscylator Aroon dobrze radzi sobie z sugerowaniem siły trendu, brakuje mu wyczucia czasu. Oscylator Aroon reaguje tylko na ceny. W związku z tym trendy mogą się już zmienić i potrzeba trochę czasu, aby oscylator Aroon odzwierciedlił to w wizualnym przedstawieniu wskaźnika.

Dlatego zaleca się stosowanie dodatkowych wskaźników, aby w pełni wykorzystać wartości oscylatora Aroon. Wskaźnik jest bardzo prosty, dzięki czemu jest łatwy w użyciu w istniejącym systemie transakcyjnym lub można nawet zbudować całkowicie nowy system transakcyjny oparty na wartościach z oscylatora Aroona.

Wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI)

Wskaźniki i strategie

Wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI)

Wskaźnik Ruchu Kierunkowego (DMI) jest w istocie połączeniem trzech różnych wskaźników: linii ADX, linii kierunkowej dodatniej (+DI) oraz linii kierunkowej ujemnej (-DI). Celem wskaźnika ADX jest ustalenie, czy rynek znajduje się w trendzie, czy też nie. Wskaźnik ten w ogóle nie uwzględnia kierunku trendu, dlatego też uzupełnia się go o linie +DI i -DI, które pozwalają określić kierunek trendu. Dzięki połączeniu tych trzech wskaźników powstaje narzędzie, które umożliwia analitykom technicznym określanie zarówno siły trendu, jak i jego kierunku.

Dowiedz się więcej o Wskaźniku Ruchu Kierunkowego (DMI).

I have created an alternative visualisation of the ADX + DI indicator created by MasaNakamura, credits to them for providing the source code! :-) The histogram represents the distance between the DI+ and the DI-. The crossing of the histogram is equal to the crossing of the DI lines. The ADX line is coloured based on the threshold. This creates a clean.

Indeks przepływów pieniężnych (MFI)

Wskaźniki i strategie

Indeks przepływów pieniężnych (MFI)

Wskaźnik przepływów pieniężnych MFI (Money Flow Index) jest narzędziem analizy technicznej, stosowanym w celu zmierzenia presji popytu i podaży. Dokonuje się tego poprzez analizę zarówno ceny, jak i wolumenu. Wyliczone wartości MFI przedstawiane są graficznie za pomocą linii na wykresie, która porusza się pomiędzy wartościami 0 a 100, co czyni ten wskaźnik oscylatorem. Gdy wartość MFI rośnie, oznacza to, że rynek dąży do stanu wykupienia, natomiast gdy wartość MFI spada, rynek dąży do stanu wyprzedania. Wskaźnik MFI może generować kilka różnych sygnałów transakcyjnych, z których najważniejsze to: stan wykupienia/wyprzedania rynku, dywergencje oraz ruchy załamane.

Dowiedz się więcej o Wskaźniku Przepływów Pieniężnych (MFI).

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Inwestycja internetowa

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: