Strategia handlowa według punktów zwrotu – Pivot Point

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Punkty Zwrotu (Pivot Points)

Czym są Punkty Pivot?

Strategia Pivot Points opiera się na poziomach wsparcia i oporu wyprowadzonych matematycznie z trzech podstawowych wartości: ceny minimalnej, ceny maksymalnej i ceny zamknięcia. Ze względu na swą niską zawodność i wysoką precyzję, Pivot Points jest wskaźnikiem chętnie używanym przez profesjonalnych graczy giełdowych, analityków technicznych i menedżerów funduszy hedgingowych.

Gdy tylko kurs rynkowy dociera do któregoś z poziomów Pivot, prawie zawsze mamy okazję zaobserwować jakąś zmianę na giełdzie. Przebicie się ceny przez poziom wsparcia lub oporu wyznaczony na podstawie pivotu wywołuje niezwykłe poruszenie wśród inwestorów, ponieważ zwykle sygnalizuje korzystny czas zarówno na otwieranie, jak i zamykanie pozycji.

Punkt zwrotu to wskaźnik analizy technicznej, na podstawie którego możemy wyznaczyć potencjalne obszary wsparcia i oporu. W przeciwieństwie do nieco „magicznych” zniesień Fibonacciego, punkty zwrotu wyznaczane są na podstawie matematycznie potwierdzalnych reguł. Obliczenia nie są skomplikowane i wymagają jedynie trzech danych z dnia poprzedniego: ceny zamknięcia, ceny minimalnej i ceny maksymalnej. Strategia Pivot Points jest szczególnie polecana osobom handlującym w systemie dziennym.

Jak obliczyć Pivot Points?

Na strategię punktów zwrotu składa się kilka elementów: centralnym z nich jest właściwy „Pivot Point”, otoczony przez co najmniej dwa punkty wsparcia i dwa punkty oporu, które obliczane są na jego podstawie. Aby rozpocząć, musimy zdobyć dane statystyczne, takie jak cena zamknięcia, cena minimalna i maksymalna z okresu czasu, jaki nas interesuje. Pierwszym krokiem jest wyznaczenie pivotu, który stanowi średnią arytmetyczną trzech wyżej wymienionych cen rynkowych.

Punkt Pivot (P) = (H + L + C) / 3

H – cena maksymalna

L – cena minimalna

C – cena zamknięcia

Nie ma potrzeby, aby uczyć się wzorów na pamięć lub obliczać pivot samodzielnie. Lwia część graczy korzysta z dostępnych na większości platform transakcyjnych wyspecjalizowanych kalkulatorów inwestycyjnych. Nie musisz więc ani rozumieć, ani nawet znać logiki stojącej za wyznaczaniem poziomów wsparcia i oporu. Jeśli jednak myślisz o związaniu swojej kariery z rynkiem finansowym lub pragniesz zostać zawodowym graczem, warto dowiedzieć się, co kryje się za punktami zwrotu. Poniżej znajdziesz wzory używane do wyprowadzania wartości poziomów oporu i wsparcia.

 • Wsparcie 1 (S1) = (P x 2) – H
 • Wsparcie 2 (S2) = P – (H – L)
 • Opór 1 (R1) = (P x 2) – L
 • Opór 2 (R2) = P + (H – L)

Jeśli pragniemy rozszerzyć arsenał wskaźników o jeszcze jedną parę, będziemy musieli zastosować następujący wzór:

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

 • Wsparcie 3 (S3) = L – 2 * (H – P)
 • Opór 3 (R3) = H + 2 * (P – L)

My także udostępniamy kalkulator Pivot Points – w razie potrzeby zawsze możesz z niego skorzystać.

Wykres nr 1: Poziomy wyznaczone za pomocą Pivot Points

Prosta strategia z wykorzystaniem Pivot Points

System ten jest łatwy w obsłudze, pierwsze rezultaty przynosi w ciągu kilku minut i nie wymaga posiadania dużego kapitału. Nie jest to ani robot, który zaplanuje i przeprowadzi transakcje, ani cykliczna usługa sygnałów Forex, tylko sprawdzony i skuteczny sposób identyfikacji nadarzających się okazji na zysk. Za jego pomocą, w dowolnej sytuacji rynkowej, precyzyjnie wyznaczymy najkorzystniejszy moment do zawarcia transakcji oraz odpowiednio ustawimy zlecenia stop loss oraz take profit.

Wielu graczy błędnie rozumie system Pivot Points i co za tym idzie, nie wykorzystuje w pełni jego możliwości. Przykładem jest sprzedaż, jak tylko cena dotrze do pierwszego poziomu oporu i kupno, gdy osiągnięty zostanie pierwszy poziom wsparcia. W istocie jest to gra pod prąd, czyli przeciwko rynkowi i trendowi oraz jeden z powodów, dla których inwestorzy tracą pieniądze. Jeśli zatem uznamy za właściwe, aby grać w zgodzie z panującym trendem, będziemy mogli sformułować kilka podstawowych zasad:

 • Jeśli notowania dowolnej pary walutowej poruszają się powyżej centralnego punktu zwrotu, oznacza to, że sentyment jest byczy, a my szukamy okazji do kupna;
 • Jeśli notowania dowolnej pary walutowej poruszają się poniżej centralnego punktu zwrotu, oznacza to, że sentyment jest niedźwiedzi, a my szukamy okazji do sprzedaży;

Wykres nr 2: Pivot Point – bycze nastroje

Stoi za tym prosta logika: wiedząc, że cena porusza się powyżej/poniżej centralnego Punktu Pivot, zakładamy, zgodnie z prawami dynamiki, że ruch ten będzie kontynuowany w tym samym kierunku aż do momentu natrafienia na przeszkodę, czyli w naszym przypadku poziom wsparcia lub oporu.

Przykłady z rynku Forex

Zanim weźmiemy się za analizę konkretnych transakcji, musimy jeszcze ustalić obowiązujące w tej strategii zasady gry. Preferowanym czasem otwierania pozycji jest początek dnia na giełdzie w Londynie lub Nowym Yorku, ponieważ to właśnie wtedy działają tzw. Smart Money, czyli inwestorzy („grube pieniądze”, „rekiny”), którzy kreują rynek. Jeśli na otwarciu londyńskiej giełdy, cena wędruje w przedziale ponad centralnym punktem zwrotu, szykujemy się do zlecenia kupna, gdy cena dotknie pierwszego poziomu wsparcia (S1). Zlecenie stop loss ustawiamy poniżej centralnego punktu pivot, a jako pierwszy cel obieramy pierwszy poziom oporu (R1). Drugą połowę zysku zrealizujemy na drugim oporze (R2). Dla pozycji krótkich wykonujemy to samo, tylko że na odwrót.

Co to są Pivot Points?

Punkt zwrotny, poziom wsparcia, poziom oporu, rynek akcji, rynek instrumentów pochodnych, rynek walut… Czym są Pivot Points?

Prawo autorskie: Daniil Peshkov / 123RF Zdjęcie Seryjne

Czym są Pivot Points (PP)?

Pivot Points (nazywane także punktami zwrotu, punktami zwrotnymi, punktami obrotu wokół osi oraz punktami osi) to przede wszystkim narzędzie wykorzystywane w technicznej analizie, której celem jest wyznaczenie punktów wsparcia oraz oporu na rynkach zarówno akcji oraz instrumentów pochodnych, jak i na rynku walut. Narzędzie w głównej mierze opiera się na analizie wykresów, czego największą zaletą jest obiektywne ustalenie niezbędnych wartości wsparcia i oporu. To zaś pozwala na stworzenie planu inwestycyjnego dotyczącego kolejnych dni czy miesięcy.

PP stosowane były początkowo przez floor traderów w transakcjach na rynkach kontraktów terminowych. Dzięki wartościom maksymalnego i minimalnego kursu, a także wartości zamknięcia poprzedniego dnia day traderzy określali poziomy wsparcia i oporu dla nadchodzącej sesji, w czym pomagały im Pivot Points, ustalające kolejne poziomy oraz prognozujące kierunek cen w najbliższym czasie. Punkty zwrotne wykorzystują obecnie traderzy na rynku Forex, na którym uznawane są za skuteczne, przez większą płynność oraz wielkość rynku.

Istota Pivot Points

Podstawą obliczeń są maksima oraz minima odnotowywane w danym okresie. Przyjęty do kalkulacji okres jest jednocześnie miernikiem czasu, w którym wyliczone poziomy wsparcia i oporu są obowiązujące. Przygotowując wykresy minutowe (np. pięcio- czy piętnastominutowe) skorzystać powinniśmy z dziennych Pivot Points (nie zmieniają się one w trakcie dnia). Do opracowania wykresów trzydziestominutowych, godzinnych oraz czterogodzinnych wykorzystać trzeba tygodniowe PP (analogicznie, nie zmieniają się od początku do końca tygodnia). Kiedy potrzebujemy wykresów dziennych, zastosować należy miesięczne PP, które ustalone z początkiem miesiąca zachowują aktualność do jego końca.

Zgodnie z domyślą interpretacją zakładać bowiem trzeba, że w okolicach skalkulowanych wartości pojawią się punkty zwrotne i powrotu, przynajmniej do znajdującego się najbliżej poziomu. Gdy zetkniemy się z przebiciem, przewidywany jest ruch do następnego poziomu wsparcia albo oporu, który zależny jest od aktualnego kierunku notowań. Przebicie uznawane jest więc za sygnał do otwierania lub zamykania pozycji. Przebicie wsparcia traktowane jest jako sygnał do zamknięcia pozycji długiej lub otwarcia pozycji krótkiej. Odwrotnie jest z przebiciem oporu: wskazuje ono na zamknięcie pozycji krótkiej albo otwarcie pozycji długiej.

Istotą narzędzia stało się zaobserwowanie zjawiska, iż punkty charakterystyczne, które można zaobserwować podczas danej sesji lub danego dnia handlu, są istotne dla wyników następnego dnia. Dlatego też inwestorzy zwykle, jeszcze przed porannym rozpoczęciem handlu, sprawdzają poprzednie notowania. Punktami charakterystycznymi są poziomy zamknięcia (C), maksimum (H) oraz minimum (L), które pojawiają się również w innych wykresach słupkowych i świecowych. Pivot Points przetwarzają je jednak w inny sposób.

Jak obliczyć Pivot Points?

Na początku wyliczyć należy średnią arytmetyczną poziomów zamknięcia, maksimum i minimum z np. poprzedniego dnia, by uzyskać podstawę dla Pivot Points. Średnia ta oznaczana jest jako „P”. Posłuży ona do dalszej analizy technicznej oraz wyliczenia poziomów oporu i wsparcia.

P (Pivot Point) = (H + L + C) / 3

Następnie, zgodnie ze wzorem, obliczamy poziomy oporu oraz wsparcia:

R1 (pierwszy opór) = 2P – L

S1 (pierwsze wsparcie) = 2P – H

Dzięki tym regułom poziom oporu położony będzie zawsze powyżej wsparcia. Narzędzie to uwzględnia zatem zmienność notowań. Jeśli na rynku doszło do zawirowań, wyliczone wartości będą od siebie bardzo oddalone.

Dodać jednak trzeba, że poziomy R1 i S1 są naszymi podstawowymi punktami odniesienia. Kalkuluje się również poziomy R2 oraz S2:

R2 (drugi opór) = P + (R1 – S1)

S2 (drugie wsparcie) = P – (R1 – S1)

Trzy warianty Pivot Points

Punkty zwrotu w strategiach mogą pojawiać się w przynajmniej trzech wariantach. Według pierwszego z nich zajmujemy pozycję w pobliżu podstawowego Pivot Point oraz w pobliżu poziomu S1 (pozycja krótka) albo R1 (pozycja długa), w którym znajduje się pierwsza docelowa cena, gdzie osiągnięty ma zostać zysk. Strategię realizować można również zgodnie z posiadanymi pozycjami jeszcze przed obliczeniami bieżącymi. Kolejnymi docelowymi poziomami będą S2 oraz R2.

W drugiej wersji dokonujemy spekulacyjnego kupna pod odbicie w górę wobec spadku notowań do poziomu albo S1, albo S2 oraz wchodzimy na krótko, kiedy notowania zbliżą się do poziomu R1 lub R2. Napotykane następnie poziomy (jeśli odbicie będzie kontynuowane) stanowić będą potencjalną cenę docelową.

Wariant trzeci wymaga natomiast cierpliwości, a notowania wybić muszą się poza poziomy wsparcia albo oporu. Kiedy przebity zostanie poziom R1, zajęcie długiej pozycji przyniesie perspektywę osiągnięcia zysku w okolicach poziomu R2. Jeśli notowania spadną niżej od wyliczonej wartości S1, zająć można krótką pozycję, a cena docelowa zbliżona będzie do skalkulowanego poziomu S2.

Pivot Points – zalety i wady

Główną zaletą Pivot Points jest obiektywny sposób, w jaki są one ustalane. Poziomy wsparcia oraz oporu kalkulowane są automatycznie, zgodnie z właściwymi wzorami. Ponadto traderzy mają dostęp do punktów zwrotu, które wyliczane są w odniesieniu do notowań z dnia poprzedniego, co pozwala im poznać sytuację rynkową oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski, dzięki którym podejmować mogą działania – mniejsze znaczenia ma zatem czynnik emocjonalny.

Kalkulacja Pivot Points pozwala więc na szybsze i częstsze zawieranie transakcji. Z jednej strony umożliwia to sprawniejsze reagowanie na trendy, z drugiej jednak może przyczyniać się do podejmowania błędnych decyzji, wskutek przedwczesnych sygnałów czy zwiększać koszty transakcyjne, wynikające ze wzmożonego handlu. Pamiętać także trzeba, że punkty zwrotne podlegają trendom i w czasie, w którym określonych tendencji brakuje, a notowania są chaotyczne, generować mogą sygnały błędne, ograniczające zyski powstające w okresie silnych tendencji. Narzędzie sprawdzić może się w połączeniu z innymi technikami analizy. Jeśli zastosujemy np. dodatkowe linie trendu, identyfikację formacji lub uwzględnimy wskazania oscylatorów, strategia inwestycyjna powinna być bardziej efektywna.

Warto także zauważyć, że rynek Forex działa przez całą dobę, a notowania walut zmieniają się z każdą godziną. Należy więc wyznaczyć dla dziennych PP dokładne 24 godziny, pokrywające się z tymi, podczas których PP wyliczają również najwięksi gracze. Doświadczeni inwestorzy za czas otwarcia i zamknięcia doby podają 5 PM EST – 17 w Nowym Jorku, 22 czasu Greenwich, 23 polskiego czasu.

Wybór dobrego brokera Forex może być kluczowy z punktu widzenia bez­pieczeństwa, sprawności i zysko­wności naszych inwestycji. Warto więc poznać cechy najlepszych brokerów Forex. więcej

Na rynku Forex możemy inwestować przed 24 godziny na dobę, ale nie przez cały tydzień. Rynki finansowe także „mają wolne”. W przypadku rynku Forex jest to okres od piątku o godz. 23:00 czasu więcej

Prawidłowe wytypowanie brokera wymaga poznania specyfiki funkcjo­nowania pośredników na giełdzie walutowej. W artykule otrzymasz kluczowe informacje, wpływające na wybór najlepszej oferty. więcej

Pure online handel definition, words.

Głuchowski J. We use fine, classic guitar amplifiers, high quality acoustic instruments and naturally achieved reverb.

Zobacz promocję ShopBuddies jest punktem wyjścia do zakupów online z cashbackiem. Article Recommendations Abstract Tax competition is defined as the use of tax policy that will allow to maintain or increase the attractiveness of a particular territory for business location.

One of the effects of tax competition is the formation of tax havens, i.

27 czerwca

HP uprawnione jest do bezpośredniego kontaktu z Resellerem w celu przeprowadzenia walidacji Użytkownika. Po zakończeniu okresu wsparcia, produkty mogą być przedmiotem naprawy lub wymiany wyłącznie na podstawie swobodnej decyzji Juniper Networks i na zasadach określonych strategia handlowa według punktów zwrotu pivot point aktualnym dokumencie End of Service, dostępnym na stronie internetowej Juniper Networks.

We use Google Analitycs and Piwik for that. Na początku każdego roku kalendarzowego Juniper Networks umożliwia swobodną wymianę produktów między kontrahentami za cenę ustaloną przez Juniper Networks.

Auch windeln. We assist you, help you understand and polish your product. W okresie między ogłoszeniem informacji, o której mowa w pkt. Warunki gwarancji Produktów HP, wyjątki, wyłączenia i zastrzeżenia jej dotyczące są dostępne w opakowaniu Produktu wraz z cennikiem HP, a także dostępne są na wskazanych stronach internetowych producenta lub w portalu partnerskim HP.

Uzyskaj natychmiastowy dostęp i zacznij grać; zaangażuj się w powstawanie gry.

Brennan G. Lipowski T. Reseller zobowiązany jest do pokrycia koszów naprawy lub wymiany produktu nieobjętego gwarancją Juniper Networks.

Zainstaluj Alertbar Pobierz wykrywacz Cashbacku i zobacz za zakupy, w których sklepach możesz otrzymać cashback. Czysty biodiesel jest głównie przeznaczony do mieszania przed sprzedażą na rynku.

We use GIT version control and Git-flow. The question arises nas oceny brokerów forex tax competition is a real problem for the EU Member States and if there exist arguments for tax nas oceny brokerów forex, or at least tax coordination within the EU countries. Licencja na Oprogramowanie Microsoft 2. Reseller zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pierwszy rok świadczenia usług.

W razie potrzeby uzyskania rabatu lub warunków promocyjnych, Reseller zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody Arrow ECS i Juniper Networks. Reseller odpowiedzialny jest za realizację obowiązków dotyczących końcowej walidacji kontroli Użytkownika. Ograniczenia 2.

Dodatkowe warunki handlowe wybranych dostawców Arrow ECS

Sorensen P. All code and features receive reviews and QA before merging into the main development branch. Words retain only what is pure. Der Wert steht aber im krassen Widerspruch zu den durchaus eindrucksvollen Loyalitätswerten die über denen von Zalando liegen.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Inwestycja internetowa

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: