profilowanie rynku

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

MC 2a – Segmentacja rynku i profilowanie klientów.

Centrum Szkoleniowe SPSS

MC 2a – Segmentacja rynku i profilowanie klientów

Cel kursu

Kurs dotyczy praktycznych aspektów wykorzystania technik analizy danych w segmentacji i profilowaniu. Sam opis danych zazwyczaj nie jest wystarczający do tego, aby wyniki były dla nas przydatne lub inspirujące. Trudno również jest przeglądać dziesiątki stron wykresów w celu wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Aby uniknąć takiej sytuacji, przydatna może być wielowymiarowa analiza danych. Jedne z nich są bardzo przydatne do segmentacji, która pozwala na zredukowanie dużej ilości danych i zwrócenie ich w formie merytorycznie interpretowalnych profili respondentów. Takie profile, poprawnie wykonane, mogą być bardzo użyteczną i wartościową wiedzą. W ramach kursu uczestnicy nauczą się samodzielnie wyodrębniać segmenty za pomocą szeregu technik grupowania. Druga część kursu skupi się na profilowaniu, czyli opisie wyodrębnionych grup. W tej części kursu poruszone zostaną m.in. praktyczne aspekty wykorzystania algorytmów drzew decyzyjnych.

Profil uczestnika

Kurs adresowany jest do osób, które chcą nauczyć się prowadzenia segmentacji z wykorzystaniem technik analitycznych.

Umiejętności zdobywane podczas kursu

 • Wiedza na temat roli technik wielowymiarowych w procesie budowy segmentów
 • Zapoznanie z procesem wyodrębniania grup za pomocą analizy skupień
 • Wiedza na temat sposobów określania liczby i oceny spójności wyodrębnionych grup
 • Umiejętność określania profili dla uprzednio wyodrębnionych grup
 • Ocena efektywności procesu segmentacji

Program zajęć

 1. Segmentacja – wprowadzenie:
  1. wyodrębnianie segmentów – techniki grupowania, .
  2. profilowanie segmentów – techniki klasyfikacyjne.
 2. Techniki grupowania – hierarchiczna analiza skupień..
 3. Praktyczne wykorzystanie hierarchicznej analizy..
 4. Ocena jakości grupowania i wpływu poszczególnych zmiennych na proces grupowania..
 5. Profilowanie wyników grupowania z wykorzystaniem zmiennych, które nie były używane w procesie segmentacji..
 6. Techniki grupowania – analiza skupień metodą k-średnich..
 7. Praktyczne wykorzystanie analizy k-średnich..
 8. Wykorzystanie centrów skupień zdefiniowanych zewnętrznie w procesie grupowania..
 9. Dodatkowe zagadnienia analizy k-średnich. .
 10. Techniki grupowania – dwustopniowe grupowanie..
 11. Technik klasyfikacyjne – drzewa klasyfikacyjne..
 12. Praktyczne wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych CHAID i CART..
 13. Opis profili segmentów..
 14. Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych do przypisywania obiektów do grup..
 15. Praktyczne przykłady dodatkowych zastosowań algorytmów drzew. .

Forma pracy

Autorski program szkoleniowy Predictive Solutions, bazujący na 25 latach doświadczenia pracy z danymi ilościowymi.

Dostarczamy oryginalne podręczniki wydane przez nasze wydawnictwo i materiały kursowe przygotowane przez ekspertów Predictive Solutions.

Kursanci otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa.

Szkolenia prowadzone są w Centrum Szkoleniowym Predictive Solutions w Krakowie, jak i w Warszawie.

Wszystkie szkolenia odbywają się na praktycznych use case’ach w formie warsztatów przy użyciu komputerów.

Szkolenie trwa 24 godzin lekcyjnych (3 dni po 8h)

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Polecane kursy uzupełniające

Dla zainteresowanych zagadnieniami pozycjonowania produktów i marek:

Dla zainteresowanych zagadnieniami budowy produktu optymalnego w oparciu o preferencje konsumentów:

Dla zainteresowanych zasadami wizualizacji wyników analiz i umiejętnością tworzenia własnych form wizualizacji:

Dla zainteresowanych automatyzacją zadań i zaawansowanymi przekształceniami na danych:

Dla zainteresowanych projektowaniem i realizacją badań ankietowych:

Część 20: Analiza techniczna – Profil rynku i jego wielkość

Rynek odbił się od poziomu, którego nigdy byś się nie spodziewał i nie wiesz jak to możliwe. Wielkość rynku lub profil rynku może to wyjaśnić. Jednakże bądź ostrożny – nie są to potężne narzędzia. Pytanie brzmi, jak można wykorzystać profil rynku i wielkość rynku? Przyjrzyjmy się ich plusom i minusom.

Czym jest profil rynku

Być może widziałeś już wykres z literami zamiast tradycyjnych wskaźników. To żadna magia, a po prostu inny sposób wyświetlania danych. Technika ta została wynaleziona przez Petera Steidlmayera (Chicago Board of Trade) w drugiej połowie XX wieku, co uczyniło go sławnym.

Profil rynku monitoruje, ile razy dany poziom cenowy był testowany, jak często rynek zatrzymywał się na tym poziomie przez 30 minut. Jeśli cena jest zrównoważona dla zarówno kupującego, jak i sprzedawcy, to zobaczysz serię liter, co oznacza, że cena jest zrównoważona, tzn. sprawiedliwa dla obu stron. Z kolei wysoki poziom oznacza się jedną literą E, co mówi o tym, że traderzy nie chcą pozostać przy tej cenie i jej nie akceptują. Warto wspomnieć, że profil rynku ma typową ramę czasową równą 30 minut.

Tak może wyglądać wykres profilu rynku.

Co wskazuje profil rynku

Przykładowo, w zależności od długości pobytu na pewnej cenie, profil rynkowy określa poziom równowagi, do którego rynek próbuje wrócić. Innymi słowy, jeśli w poniedziałek poziom równowagi aktywów A osiągany jest przy cenie 100 (…z większością liter w tym miejscu), a we wtorek cena otwarcia wynosi 80, to możemy się spodziewać, że w ciągu dnia osiągnie 100.

100 powinno być poziomem oporu i wielu może ślepo prognozować odbicie z powrotem poniżej poziomu 100.

Osobiście nie handluję w ten sposób. Jeśli jestem na niskiej ramie czasowej, to zawsze czekam na schemat potwierdzający mój plan (patrz np. formacje świecowe). Rynek może przekroczyć poziom ceny 100 i przemienić się w silny poziom wsparcia. Wsparcie i opór to fundament handlu, nie tylko dla inwestorów forex. Nie zapomnij o ich narysowaniu na wykresie.

Profil rynku wyjaśnił już przynajmniej dwa ruchy następnego dnia: wzrost ceny z 80 do 100 i nowe odbicie na 100. Oczywiście profil rynku, podobnie jak wszystko inne, nie daje 100% gwarancji. Zalecamy potwierdzenie go w krótszej ramie czasowej.

Jaka jest wielkość rynku?

Powyżej wyjaśniłem pojęcie profilu rynku. Jeśli zastąpić profil na wielkość, może pojawić się jedna główna różnica. Zamiast liczby segmentów czasowych, monitorować będziesz kwoty transakcji. Reszta rozumowania pozostaje taka sama.

Profil czy wielkość rynku?

Wybór jest kwestią indywidualną i zależy od innych aspektów, takich jak strategia handlowa i rodzaj instrumentu, np. forex i EUR/USD. Porównaj techniki wielkości i profilu rynku na danych historycznych i w zależności od wyniku podejmij decyzję.

Autor

Więcej o J. Pro

W odróżnieniu od Stepa (drugiego z autorów), w ostatnim czasie myślałem głównie o biznesie online. Nie odniosłem zbyt oszałamiających sukcesów jako sprzedawca na Amazonie, nie powiodło mi się też z innymi sposobami zarabiania w Internecie, a przez kilka lat zarobiłem raptem kilkaset dolarów. Jednak moją uwagę przyciągnęły opcje binarne, głównie dzięki swojej prostocie. Teraz cieszę się, że to zrobiłem, bo naprawdę było warto. Wszystkie artykuły

Profilowanie i zautomatyzowne przetwarzanie danych według RODO

Nowe obowiązki dla administratorów danych osobowych

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość | Grudzień 2020

Obecnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych nie zawierają legalnej definicji profilowania ani nie wyróżniają profilowania jako oddzielnej operacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Już od 25 maja 2020 r. znajdą zastosowanie przepisy RODO, które zawierają zarówno legalną definicję profilowania, jak również określają zasady odnoszące się do tego rodzaju operacji przeprowadzanych na danych osobowych.

Profilowaniem można określić proces, który polega na opracowywaniu statystycznych predykcji odnoszących się do osób fizycznych (metoda kategoryzowania osób i przetwarzania informacji). Jest to proces często używany do tworzenia prognoz w odniesieniu do ludzi, na podstawie danych pozyskiwanych z różnych źródeł, czy do wnioskowania o tych osobach na podstawie danych dotyczących innych osób, które można uznać za statystycznie podobne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/679 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy:

 • aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej;
 • jej sytuacji ekonomicznej;
 • zdrowia;
 • osobistych preferencji;
 • zainteresowań;
 • wiarygodności;
 • zachowania;
 • lokalizacji; lub
 • przemieszczania się.

Zgodnie z tą definicją do profilowania dochodzi wtedy, gdy administrator dokonuje oceny jakichkolwiek czynników osobowych jednostki. Ocena może dotyczyć zarówno obecnej sytuacji osoby, jak i prognozy wystąpienia określonego zdarzenia – zachowania czy cechy (predykcja).

Różnica pomiędzy pojęciem „profilowania” i „zautomatyzowanym przetwarzaniem danych”.

Za pomocą zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w przeciwieństwie do profilowania nie dokonuje się oceny czynników osobowych podmiotu danych, przez co zautomatyzowane przetwarzane danych osobowych jest pojęciem znacznie szerszym niż „samo” profilowanie (zob. M. Ciechomska, Prawne aspekty profilowania. s.38). Można powiedzieć, że w praktyce profilowanie stanowi swoistą podkategorię zautomatyzowanego przetwarzania danych.
Profilowanie ma miejsce, kiedy administrator dokonuje oceny czynników osobowych jednostki zarówno w obecnej sytuacji, jak i prognoz określonego zachowania na podstawie zautomatyzowanego mechanizmu profilowania.

Czy każde profilowanie będzie podlegało pod RODO?

Wydaje się, że nie każde profilowanie danych osobowych będzie objęte zakresem RODO, ale wyłącznie takie, które spełnia łącznie przesłanki dotyczące sposobu przetwarzania danych („dowolna forma automatycznego przetwarzania danych osobowych”) oraz celu wykonywania tych operacji („ocena niektórych czynników osoby fizycznej”).

Tym samym wydaje się, że profilowaniem niepodlegającym pod RODO będą operacje polegające np. na tworzeniu profili osób fizycznych, które nie są oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Obecnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych nie zawierają legalnej definicji profilowania ani nie wyróżniają profilowania jako oddzielnej operacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Już od 25 maja 2020 r. znajdą zastosowanie przepisy RODO, które zawierają zarówno legalną definicję profilowania, jak również określają zasady odnoszące się do tego rodzaju operacji przeprowadzanych na danych osobowych. Należy podkreślić, że RODO nie wprowadza zakazu profilowania, jednakże wprowadza prawa podmiotów danych, których dotyczy profilowanie oraz nakłada obowiązki związane z profilowaniem na administratorów danych. Wykorzystywanie profilowania odgrywa coraz większą rolę w rozwoju polskiej gospodarki, ze względu na fakt operowania przez przedsiębiorstwa na coraz większej liczbie danych i informacji o osobach.

Podsumowując, proces profilowania osób np. w celu oceny wiarygodności płatniczej (sektor bankowy), czy tworzenia baz klientów do sprzedaży konkretnych ofert (sektor telekomunikacyjny), w obliczu RODO, powinien zostać wnikliwie przeanalizowany, zarówno pod kątem wspomnianych praw osób, których profilowanie dotyczy jak również obowiązków administratorów, którzy wykorzystują profilowanie.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/679 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2020, z późn. zm.).

Autor:
Karol Warzecki, Aplikant adwokacki, Senior Associate, Deloitte Legal

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Inwestycja internetowa

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: