Opłaty Inwestycyjne o Które Należy Zapytać Przed Inwestycją

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Opłaty Inwestycyjne o Które Należy Zapytać Przed Inwestycją

Przed dokonaniem inwestycji należy dokładnie zapoznać się z wszystkimi opłatami inwestycyjnymi związanymi z daną transakcją.

Każdy doradca inwestycyjny warty podjęcia współpracy powinien być w stanie wyjaśnić w zrozumiały sposób wszystkie rodzaje opłat inwestycyjnych, które poniesiesz. Jeśli nie współpracujesz z doradcą, wciąż ponosisz opłaty. Żeby dowiedzieć się jakie są te opłaty musisz przejść przez prospekt emisyjny, strony internetowe instytucji finansowych oraz inne dokumenty.

Oto pięć rodzajów opłat inwestycyjnych, o które warto zapytać

Gdy pytając o opłaty inwestycyjne, ktoś odpowiada: „Moja firma mi za to płaci”, to uzyskaj więcej szczegółów. Masz prawo wiedzieć ile płacisz i w jaki sposób ktoś inny otrzymuje rekompensatę za zalecanie Ci inwestycji.

1. Opłata za zarządzanie

Zbudowanie funduszu inwestycyjnego kosztuje. Aby pokryć te koszty fundusze inwestycyjne naliczają koszty operacyjne. Całkowity koszt utrzymania funduszu wyrażony jest jako opłata za zarządzanie.

Fundusz o koszcie zarządzania na poziomie 0,90% oznacza, że na każde zainwestowane 1000 zł, około 9 zł w skali roku będzie przeznaczane na koszty operacyjne.

Fundusz o wskaźniku kosztów zarządzania w wysokości 1,60% oznacza, że na każde zainwestowane 1000 zł, około 16 zł rocznie będzie przeznaczane na koszty operacyjne.

Opłata za zarządzanie może nie być potrącana z Twojego konta, lecz zwrot z inwestycji, który otrzymujesz może być już pomniejszony o te opłaty.

Przykład: Wyobraź sobie fundusz inwestycyjny jako dużą paczkę ciasta. Opłata za zarządzanie co roku lub miesiąc jest z niego wycinana. Pozostałe ciasto jest dzielone na kawałki czyli akcje. Wartość każdej akcji jest odrobinę mniejsza, ponieważ opłaty te zostały już pobrane.

Nie można porównywać opłat we wszystkich rodzajach funduszy jednakowo. Niektóre jego rodzaje, takie jak fundusze międzynarodowe lub fundusze o małej kapitalizacji będą miały wyższe opłaty niż fundusz o dużej kapitalizacji lub fundusze obligacji. Najlepiej jest patrzeć na wydatki w kategoriach całego portfela funduszy inwestycyjnych. Możesz zbudować duży portfel funduszy akcji spółek indeksowych i płacić nie więcej niż 0.50% rocznie.

2. Opłaty za doradztwo

Prowizje za zarządzanie inwestycjami naliczane są jako procent ogółu zarządzanych aktywów. Tego rodzaju opłaty mogą być często (przynajmniej częściowo) uiszczane w złotówkach przed opodatkowaniem lub kwotach podlegających odliczeniu od podatku.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Przykład: Doradca inwestycyjny, który pobiera opłatę w wysokości 1% oznacza, że za każde zainwestowane 100 000 zł płacisz 1 000 zł rocznie z tytułu opłat za doradztwo. Opłata ta jest najczęściej pobierana z Twojego konta co kwartał lub miesiąc. W tym przykładzie będzie to 250 zł kwartalnie.

Wielu doradców lub firmy pośredniczące pobierają opłaty znacznie wyższe niż 1% rocznie. W niektórych przypadkach są one równe wysokim opłatom funduszy inwestycyjnych, w którym to przypadku możesz płacić łącznie prowizje w wysokości 2% lub więcej. Jest to typowy przypadek dla mniejszych kont. Płaci się wtedy wyższe opłaty (np. 1,75%), lecz jeśli wielkość Twojego portfela przekracza 1 000 000 zł i płacisz prowizje za doradztwo powyżej 1%, to lepiej abyś wynegocjował dodatkowe usługi w tej cenie. Uzupełnieniem usług może być kompleksowe zaplanowanie finansów, planowanie podatkowe, doradztwo w zakresie nieruchomości, pomoc w sporządzaniu budżetu itp.

3. Opłata manipulacyjna

Wiele rachunków maklerskich i funduszy pobiera opłatę manipulacyjną za każde złożenie zlecenia kupna lub sprzedaży funduszu inwestycyjnego lub akcji. Opłaty te mogą wahać się od kilku złotych za transakcję do ponad kilkudziestu. Są one także często wyrażone w procentach. Jeśli inwestujesz niewielkie ilości pieniędzy to opłaty te szybko się sumują.

Przykład: Opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł od inwestycji w wartej 5 000 zł wynosi 1%. Transakcja w wysokości 50 zł za 50 000 kupno aktywa to tylko 0.10%. Taka kwota jest wtedy minimalna.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Posts by Lukasz

Istnieje wiele argumentów przemawiających za tym, że ETF-y są korzystniejsze od typowych funduszy inwestycyjnych. Niemniej spośród wszystkich dostępnych ETF-ów, korzyści płynące z ETF.

Być może wkraczasz w wiek 60 lat i zaczynasz zastanawiać się nad przejściem na emeryturę. Dopiero teraz zdajesz sobie sprawę, że nie posiadasz znacznych oszczędności lub konta.

Nie ma wątpliwości, że jeśli chodzi o metale to złoto i inne metale szlachetne zgarniają wszystkie laury. Dotyczy to również świata inwestycji. Przy tak zwariowanej gospodarce i.

Procent składany (złożony lub odsetki składane) to procent obliczany od kwoty kapitału początkowego, który obejmuje również wszystkie skumulowane odsetki z poprzednich okresów lokat lub.

Czy kiedykolwiek chciałeś zostać dobrym traderem na pełny etat? Może jesteś po prostu zainteresowany nauką handlu, aby móc jak najlepiej wykorzystać swoje inwestycje. Tak czy inaczej dobry.

Rozważ wady i zalety tego rozwiązania zanim podejmiesz decyzję o jego zastosowaniu. Poszukując strategii spłaty kredytów studenckich możesz usłyszeć o ich konsolidacji. Chociaż metoda ta.

POUCZENIE

Handel walutami obcymi (Forex) i kontraktami na różnice kursowe (CFD) ma charakter wysoce spekulacyjny, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Możesz ponieść stratę części lub całości zainwestowanego kapitału, dlatego nie powinieneś spekulować kapitałem, na którego utratę nie możesz sobie pozwolić.
Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim można indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz akceptować pliki cookies lub masz możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne dane.

INWESTORZY

Ten uczestnik programu Popularny Inwestor pochodzi z Danii, ale obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Na eToro działa od ponad 4 lat, z czego 3 lata zakończył z zyskiem. Jeppe handluje wieloma instrumentami z różnych klas aktywów i utrzymuje otwarte pozycje średnio przez 6 miesięcy.

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

JAK ZACZĄĆ?

eToro to społecznościowa platforma inwestycyjna, dzięki której nigdy nie będziesz sam. Zrzesza ponad 10 mln traderów, którzy tak jak Ty, poszukują możliwości inwestowania przy zminimalizowanym ryzyku. By dowiedzieć się więcej, przejdź do serwisu eToro.


62% kont detalicznych CFD traci pieniądze.

CopyTrader to wbudowany w platformę unikatowy system pozwalający Ci podglądać i kopiować transakcje najlepszych inwestorów w etoro. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce inwestorów, możesz z łatwością odnaleźć takich traderów, którzy spełniają Twoje oczekiwania i śledzić ich inwestycyjne transakcje, na których zarabiają.

DOŁĄCZ ZA DARMO

Ucz się od najlepszych traderów na platformie dzięki systemowi Copy Trading.

Dzięki unikalnemu forum dołączysz do największej społeczności inwestorskiej, poznasz strategie, analizy oraz metody działania najlepszych.

KONTO DEMO

Aby poznać platformę inwestycyjną i nauczyć się z niej korzystać, zarejestruj się i przejdź do całkowicie darmowego konto demonstracyjnego, na które otrzymasz wirtualne $100,000.

AKCJE

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

WALUTY FOREX

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

KRYPTOWALUTY

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

COPYPORTFOLIOS

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Co sprawdzić przed inwestycją w nieruchomość?

Przed inwestycją w nieruchomość należy dokładnie sprawdzić jej stan prawny oraz faktyczny przeprowadzając audyt prawny nieruchomości zwany też badaniem due dilligence nieruchomości.

W jakim celu wykonuje się audyt prawny nieruchomości ?

Audyt prawny (due dilligence) nieruchomości jest wciąż mało docenianą formą sprawdzania nieruchomości przed inwestycją. Zadaniem wykonującego audyt prawnika jest eliminacja potencjalnego ryzyka związanego z inwestycją w nieruchomość dla inwestora. To jednak nie wszystko. Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości przed inwestycją może też wskazać zagrożenia. Mogą one wystąpić w przyszłości i okazać się problematyczne, a nawet generować dodatkowe koszty związane z posiadaniem nieruchomości, co też obniża rentowność z inwestycji w nieruchomość. Czasami identyfikacja ryzyk związanych z nabyciem nieruchomości może skutkować rezygnacją z jej zakupu. Jedną z konsekwencji nienależytego wykonania audytu może również być unieważnienie umowy kupna/sprzedaży nieruchomości.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych w procesie inwestycji w nieruchomość

Rękojmie wiary publicznej ksiąg wieczystych reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Jej treść zgodnie z art. 5 brzmi następująco:

„W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych)”.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych w określonym zakresie jest zabezpieczeniem inwestującego w nieruchomość, co do prawidłowości nabycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości.

Poniżej lista pytań i dokumentów, jakie warto poddać weryfikacji przed inwestycją w nieruchomość:

1. Potwierdzenie tytułu prawnego nieruchomości

Weryfikacja tytułu prawnego interesującej nas nieruchomości musi być wykonana poprzez sprawdzenie:

 • odpisu z księgi wieczystej,
 • wypisu i wyrysu z rejestru gruntów (map) obejmujących nabywaną nieruchomość,
 • wypisu z kartoteki budynków,
 • dokumentów stanowiących podstawę nabycia tytułu prawnego do nieruchomości.

Należy również dowiedzieć się, czy do ksiąg wieczystych prowadzonych dla danej nieruchomości zostały złożone (choć jeszcze nierozpatrzone) inne wnioski. Jeśli tak, powinniśmy otrzymać kopie dokumentów wraz z załącznikami, które dotyczą wzmianek ujawnionych w księgach wieczystych.

2. Dostęp nabywanej nieruchomości do drogi

Gdy nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, należy poprosić o dostarczenie mapy pokazującej dojazd do nieruchomości, kopii dokuemntów oraz o udzielenie informacji na temat stanu prawnego drogi przebiegającej przez nieruchomość.

Jeśli nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, warto poprosić właściciela o wyjaśnienie przyczyny i podanie szczegółów wyjaśniających zaistniałą sytuację.

3. Dostęp nieruchomości do mediów (gaz, prąd, kanalizacja, wodociągi)

Weryfikacja powinna polegać na przekazaniu kopii umów podpisanych z dostawcami mediów przynależnych do nieruchomości. Możemy również samodzielnie wystąpić z wnioskiem do gestorów sieci.

4. Podatki i opłaty

Na etapie sprawdzania nieruchomości zapytaj, czy sprzedający:

 • posiada jakiekolwiek zaległości podatkowe,
 • ma zaległości w uiszczaniu składek z tytułu ubezpieczeń społecznych,
 • w związku z posiadaniem nieruchomości musiał kiedykolwiek dokonać płatności innych niż te związane z podatkiem od nieruchomości, usługami użyteczności publicznej (np. opłata z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej).

Jeśli tak, to poproś o stosowne dokumenty potwierdzające daną sytuację oraz wszelkie inne szczegóły.

5. Prawa osób trzecich do nieruchomości

Kolejną ważną kwestią, którą należy poddać weryfikacji, są prawa osób trzecich do nieruchomości, którą jesteśmy zainteresowani. Warto zapytać właściciela, czy osoby trzecie są uprawnione do korzystania z nieruchomości na podstawie służebności przejazdu lub przechodu, jak również, czy prawa te były dotychczas wykonywane w sposób niezakłócony.

Poproś o przygotowanie następujących dokumentów:

 • dotyczących jakichkolwiek praw lub roszczeń osób trzecich w stosunku do nieruchomości (w tym roszczeń lub praw potencjalnych spadkobierców, roszczeń reprywatyzacyjnych itp.),
 • o wszelkich innych prawach przysługujących w stosunku do nieruchomości osobom trzecim, w szczególności prawie odkupu, pierwokupu, bądź zobowiązaniach wynikających z umów przedwstępnych i zobowiązujących,
 • kopii wszystkich umów najmu (dzierżawy), listów intencyjnych oraz innych umów i porozumień, z których wynikać będzie przyrzeczenie zawarcia lub negocjowania umów najmu (dzierżawy) wraz z zabezpieczeniami udzielonymi przez najemców (dokumentami potwierdzającymi udzielenie zabezpieczenia), jak i polisami ubezpieczeniowymi (o ile dotyczy),
 • wzoru umów najmu („Master Lease Agreement”) na podstawie których negocjowane były wszelkie umowy najmu (o ile dotyczy).

6. Spory dotyczące nieruchomości

Na etapie sprawdzania nieruchomości warto także poprosić sprzedającego o podanie informacji odnośnie istniejących lub potencjalnych sporów dotyczących nieruchomości. Należy także dowiedzieć się, czy w stosunku do nieruchomości toczą się postępowania wywłaszczeniowe, inne postępowania administracyjne lub postępowania sądowe o ustalenie tytułu prawnego do nieruchomości. Jeśli tak, warto zawnioskować o kopie dokumentów.

7. Ustanowienie na nabywanej nieruchomości hipoteki

Równie ważnym zagadnieniem podczas sprawdzania interesującej nas nieruchomości jest hipoteka. W celu jej weryfikacji, poproś o podanie szczegółów dotyczących:

 • wszelkich hipotek ustanowionych na nieruchomościach,
 • hipotek przymusowych,
 • wszelkich naruszeń jakichkolwiek zobowiązań wynikających z tych hipotek.

8. Przeznaczenie nabywanej nieruchomości

Kolejny ważny temat, który powinien być zweryfikowany przez inwestora, to kwestia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warto dowiedzieć się, czy interesująca nas nieruchomość jest nim objęta. Jeśli tak należy poprosić o przekazanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość. Następnie weryfikacji należy poddać, jakie jest przeznaczenie nieruchomości zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

Warto także zapytać, czy w stosunku do nieruchomości były lub są przeprowadzane postępowania podziałowe. Jeżeli tak, powinniśmy zawnioskować o przekazanie szczegółów.

Dodatkowo trzeba zweryfikować, czy na terenie nieruchomości znajdują się obszary objęte ochroną przyrodniczą oraz czy zostały zlokalizowane strefy ochronne tych terenów. Jeżeli tak, warto dowiedzieć się, jakie ograniczenia i nakazy przepisy przewidują.

9. Zgodność wykonanych robót budowlanych z przepisami

Weryfikacji należy poddać także obiekty budowlane zlokalizowane na terenie interesującej nas nieruchomości. W tym celu warto sprawdzić dokładne mapy je ilustrujące (opis zabudowy) oraz projekt zagospodarowania terenu.

Dodatkowo należy dowiedzieć się, czy obecne przeznaczenie i wykorzystanie nabywanej nieruchomości (wraz z zabudowaniami) zgodne jest z:

 • miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy,
 • warunkami pozwoleń na budowę,
 • ostatecznymi decyzjami o pozwoleniu na użytkowanie.

Powyżej opisane kwestie potwierdzą kopie dokumentów wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami i postanowieniami wydanymi w toku postępowania.

Warto także zadać sprzedającemu kilka dodatkowych pytań. W tym czy:

 1. Na nieruchomości znajdują się budynki lub budowle uznane za zabytek? Jeśli tak, koniecznie trzeba zawnioskować o stosowną dokumentację.
 2. Nieruchomość leży w strefie objętej ochroną konserwatorską lub leży w strefie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny (np. wpis do rejestru zabytków, ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). Jeśli tak, również należy zapoznać się z dokumentacją potwierdzającą ten fakt.
 3. Interesująca nas posiadłość leży na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej?
 4. Dla nieruchomości sporządzono uproszczony plan urządzenia lasu?
 5. Na sprzedającego nieruchomość przeniesione zostały prawa autorskie upoważniające sprzedającego i nabywców nieruchomości do dysponowania majątkowymi prawami autorskimi, w tym także prawami do dokonania zmian w projektach? Jeśli tak, to należy zawnioskować o kopię umów o prace projektowe.
 6. Istnieją ważne gwarancje/rękojmie dotyczące prac budowlanych, instalacyjnych i innych prac dla budynków/budowli lub ich części posadowionych na nieruchomości? Jeśli tak, weryfikacji należy poddać kopie stosownych dokumentów. Dodatkowo warto poprosić także o przekazanie umów związanych z pracami budowlanymi przeprowadzonymi na nieruchomościach.

W kolejnym etapie sprawdzania nieruchomości można również skierować do właściciela zapytanie o potwierdzenie, czy żadne z drzew na nieruchomości nie zostało ścięte bez odpowiedniego zezwolenia. Jeśli wydane zostały jakiekolwiek zezwolenia na ścięcie drzew, należy poprosić o przekazanie kopii dokumentów czy wydanych decyzji administracyjnych.

Równie ważne jest przekazanie umów ubezpieczenia związanych z nieruchomością. Jeśli takowe występują, to przydadzą się do procesu wyceny nieruchomości dla rzeczoznawcy.

10. Zanieczyszczenia nabywanej nieruchomości

W końcowym etapie weryfikacji nieruchomości należy także dowiedzieć się:

 1. Czy na nieruchomości były kiedykolwiek przeprowadzane badania skażenia gruntu ? Jeżeli tak, to warto zapoznać się z wynikami takich badań. Jeżeli nie, to można poprosić o informację, czy istnieje podejrzenie występowania takiego skażenia, zwłaszcza jeśli są to tereny pofabryczne.
 2. Czy na nieruchomości znajdowały się jakiekolwiek szkodliwe lub niebezpieczne substancje? Jeśli tak, koniecznie trzeba zapoznać się ze szczegółami oraz kopiami zezwoleń na przechowywanie tego typu substancji.
 3. Czy na korzystanie z nieruchomości konieczne było uzyskanie pozwoleń z zakresu ochrony środowiska? Jeżeli tak, należy wystosować do właściciela wniosek o przedstawienie kopii wydanych pozwoleń.

Sprawdzenie przed inwestycją w nieruchomość podanych wyżej dokumentów i zagadnień pozwoli uniknąć wielu problemów oraz zmniejszenia stopy zwrotu z nieruchomości.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Inwestycja internetowa

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: