linię trendu

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Dodawanie linii trendu i linii średniej do wykresu

W tym kursie:

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dodaj linię trendu do wykresu, aby wyświetlić trendy danych wizualnych.

Uwaga: Te kroki dotyczą pakietu Office 2020 i nowszych wersji. Szukasz instrukcji pakietu Office 2020?

Dodawanie linii trendu

Wybierz pozycję + w prawym górnym rogu wykresu.

Wybierz pozycję Linia trendu.

Uwaga: Program Excel wyświetla opcję linii trendu tylko wtedy, gdy zaznaczysz wykres zawierający więcej niż jedną serię danych bez zaznaczania serii danych.

W oknie dialogowym Dodawanie linii trendu wybierz odpowiednie opcje serii danych, a następnie kliknij przycisk OK.

Formatowanie linii trendu

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Na karcie Formatowanie w grupie bieżące zaznaczenie wybierz opcję linia trendu na liście rozwijanej.

Kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

W okienku Formatowanie linii trendu wybierz opcję linii trendu , aby wybrać linię trendu dla wykresu. Formatowanie linii trendu jest statystycznym sposobem pomiaru danych:

Ustaw wartość w polach do przodu i do tyłu , aby zaprojektować dane w przyszłości.

Dodawanie linii średniej ruchomej

Linię trendu możesz sformatować do linii średniej ruchomej.

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Na karcie Formatowanie w grupie bieżące zaznaczenie wybierz opcję linia trendu na liście rozwijanej.

Kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie.

W okienku Formatowanie linii trendu w obszarze Opcje linii trenduwybierz pozycję Średnia ruchoma. W razie potrzeby określ punkty.

Uwaga: Liczba punktów w linii trendu średniej ruchomej jest równa całkowitej liczbie punktów w serii pomniejszonej o liczbę określoną dla okresu.

Dodawanie linii trendu lub średniej ruchomej do wykresu w pakiecie Office 2020

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij seria danych, do którego chcesz dodać linię trendu lub średnią ruchomą, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać serię danych z listy elementów wykresu:

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Uwaga: W przypadku zaznaczenia wykresu zawierającego więcej niż jedną serię danych bez zaznaczania serii danych program Excel wyświetli okno dialogowe Dodawanie linii trendu . W polu listy kliknij odpowiednią serię danych, a następnie kliknij przycisk OK.

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij wstępnie zdefiniowaną opcję linii trendu, której chcesz użyć.

Uwaga: Powoduje to zastosowanie linii trendu bez włączania określonych opcji.

Kliknij pozycję więcej opcji linii trendu, a następnie w kategorii Opcje linii trendu w obszarze Typ trendu/regresjikliknij typ linii trendu, której chcesz użyć.

Liniowa linia trendu przy użyciu poniższego równania w celu obliczenia najmniejszych kwadratów dopasowania dla linii:

Zmienne: m to nachylenie, a b to punkt przecięcia.

Logarytmiczna linia trendu przy użyciu poniższego równania w celu obliczenia najmniejszych kwadratów przebiegających przez punkty:

gdzie c i b są stałymi, a LN jest funkcją logarytmu naturalnego.

Wielomianu lub krzywoliniowej linii trendu przy użyciu poniższego równania do obliczenia najmniejszych kwadratów przebiegających przez punkty:

Zmienne: b i są stałymi.

Potęgowa linia trendu przy użyciu poniższego równania w celu obliczenia najmniejszych kwadratów przebiegających przez punkty:

Zmienne: c i b są stałymi.

Uwaga: Ta opcja jest niedostępna, jeśli dane zawierają wartości ujemne lub zerowe.

Wykładnicza linia trendu przy użyciu poniższego równania w celu obliczenia najmniejszych kwadratów przebiegających przez punkty:

gdzie c i b są stałymi, a e jest podstawą logarytmu naturalnego.

Uwaga: Ta opcja jest niedostępna, jeśli dane zawierają wartości ujemne lub zerowe.

Linia trendu średniej ruchomej przy użyciu następującego równania:

Uwaga: Liczba punktów w linii trendu średnia ruchoma jest równa całkowitej liczbie punktów w serii pomniejszonej o liczbę określoną dla okresu.

Linia trendu wyświetlająca wartość R-kwadrat na wykresie przy użyciu następującego równania:

Ta opcja linii trendu jest dostępna na karcie Opcje okna dialogowego Dodawanie linii trendu lub Formatowanie linii trendu .

Uwaga: Wartość R-kwadrat, która może być wyświetlana z linią trendu, nie jest dostosowaną wartością R-kwadrat. W przypadku logarytmicznych, potęgowych i wykładniczych linii trendu program Excel używa przekształconego modelu regresji.

W przypadku wybrania opcji wielomianowy wpisz najwyższe potęgi dla zmiennej niezależnej w polu kolejność .

Jeśli wybierzesz opcję Średnia ruchoma, wpisz liczbę okresów, które mają zostać użyte do obliczenia średniej ruchomej w polu okres .

Po dodaniu średniej ruchomej do wykresu xy (punktowego) Średnia ruchoma jest obliczana na podstawie kolejności wartości x wykreślonych na wykresie. Aby uzyskać odpowiedni wynik, może być konieczne posortowanie wartości x przed dodaniem średniej ruchomej.

Po dodaniu linii trendu do wykresu liniowego, kolumnowego, warstwowego lub słupkowego linia trendu jest obliczana na podstawie założenia, że wartości x są równe 1, 2, 3, 4, 5, 6 itd. W tym założeniu nastąpi, czy wartości x są wartościami liczbowymi, czy tekstowymi. Aby utworzyć linię trendu na wartościach liczbowych x, należy użyć wykresu xy (punktowego).

Program Excel automatycznie przypisuje nazwę linii trendu, ale można ją zmienić. W oknie dialogowym Formatowanie linii trendu w kategorii Opcje linii trendu w obszarze Nazwa linii trendukliknij pozycję niestandardowe, a następnie wpisz nazwę w polu niestandardowe .

Możesz również utworzyć średnią ruchomą, która wygładza fluktuacje danych i wyraźnie przedstawia deseń lub trend.

Jeśli zmienisz wykres lub serię danych, aby nie obsługiwała już skojarzonej linii trendu, na przykład zmieniając typ wykresu na wykres 3-w lub zmieniając widok raport w formie wykresu przestawnego lub skojarzony raport w formie tabeli przestawnej — linia trendu nie jest już widoczna na wykresie.

W przypadku danych liniowych bez wykresu możesz użyć Autowypełniania lub jednej z funkcji statystycznych, takich jak REGEXPW () lub TREND (), aby utworzyć dane dla najlepszego dopasowania liniowego lub wykładniczego.

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać ją z listy elementów wykresu.

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

Aby zmienić kolor, styl lub opcje cienia linii trendu, kliknij kolor linii, styl liniilub kategorię cienia , a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać ją z listy elementów wykresu.

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

Aby określić liczbę okresów, które mają zostać uwzględnione w prognozie, w obszarze Prognozakliknij liczbę w polu okresy do przodu lub okresy wstecz .

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać ją z listy elementów wykresu.

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

Zaznacz pole wyboru Ustaw przecięcie = , a następnie w polu Set przechwyceń = wpisz wartość określającą punkt na osi pionowej (wartości), w której linia trendu przecina oś.

Uwaga: Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy używasz wykładniczej, liniowej lub wielomianowej linii trendu.

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać ją z listy elementów wykresu.

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

Aby wyświetlić równanie linii trendu na wykresie, zaznacz pole wyboru Wyświetl równanie na wykresie .

Uwaga: Nie można wyświetlać równań linii trendu dla średniej ruchomej.

Porada: Równanie linii trendu jest zaokrąglane w celu poprawienia jej czytelności. Możesz jednak zmienić liczbę cyfr wybranej etykiety linii trendu w polu miejsca dziesiętne na karcie Liczba w oknie dialogowym formatowanie etykiety linii trendu . (Karta Formatowanie , Grupa bieżące zaznaczenie , przycisk Formatuj zaznaczenie ).

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, dla której chcesz wyświetlić wartość R-kwadrat, lub wykonaj następujące czynności w celu wybrania linii trendu z listy elementów wykresu:

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

Na karcie Opcje linii trendu wybierz pozycję Wyświetl wartość R-kwadrat na wykresie.

Uwaga: Nie można wyświetlić wartości R-kwadrat dla średniej ruchomej.

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz usunąć, lub wykonaj następujące czynności w celu wybrania linii trendu z listy elementów wykresu:

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij pozycję Brak.

Naciśnij klawisz DELETE.

Porada: Linię trendu można również usunąć bezpośrednio po dodaniu jej do wykresu, klikając pozycję Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp lub naciskając klawisze Ctrl + Z.

Dodawanie linii trendu

W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać linię trendu, a następnie kliknij kartę projekt wykresu .

Na przykład na wykresie liniowym kliknięcie jednej z linii wykresu spowoduje, że każdy znacznik danych, który zawiera ta seria danych, zostanie zaznaczony.

Na karcie projekt wykresu kliknij pozycję Dodaj element wykresu, a następnie kliknij pozycję linia trendu.

Wybierz opcję linii trendu lub kliknij pozycję więcej opcji linii trendu.

Enea inwestuje w odnawialne źródła energii. Będzie ponowny atak na linię trendu?

Kurs Enei po 10 dniowej korekcie, będzie próba powrotu do wzrostów?

Kurs akcji jednego z czołowych producentów energii elektrycznej na krajowym rynku, spółki Enea, spadał podczas wczorajszej sesji o około 0,36%. Akcje taniały o 0,02 zł co pozwoliło na osiągnięcie dziennego minimum przy 5,34 zł. Jest to dobry wynik na tle tracącego wczoraj 2,91% indeksu WIG20. Sesja odbyła się przy niskich obrotach na tle wcześniejszych dni. Ostatecznie sesja zamknęła się na poziomie 5,52 zł. W sumie trwające od połowy marca odbicie przyniosło w maksymalnym punkcie około 80% wzrost ceny.

 • Kurs Enea już 10 dzień w korekcie
 • Będzie próba powtórnego ataku na linię trendu?
 • Spółka inwestuje w OZE

Kurs w strefie wsparcia

Poniedziałkowa sesja była kolejną, w sumie 10, którą można zaliczyć do korekty wcześniejszego odbicia. Ruch spadkowy w tym czasie przebiega w dość spokojnym tempie, a ostatnie dwa dni przyniosły nawet nieśmiałą próbę dokonania odbicia. Na razie spółce nie szkodzi pogorszenie sytuacji na szerokim rynku. Jeżeli jest to tylko chwilowe, to wydaje się, że kurs Enea ma szansę powrócić do wcześniejszej zwyżki. Obecnie cena oscyluje przy poziomie poprzedniego wierzchołka, co jest dobrym miejsce na zainicjowanie obicia i ponowny atak na linię trendu.

Notowania Enea 5.05.2020

Inwestycje w OZE

Enea Operator przyłączyła do swojej sieci ponad 5,5 tys. źródeł odnawialnych, łącznie z mikroinstalacjami, w I kwartale 2020 roku. W analogicznym okresie 2020 roku było ich nieco ponad tysiąc. Moc zainstalowanych w tym roku źródeł to prawie 177 MW, co jest niemal siedmiokrotnością mocy z I kwartału 2020 roku.

Ponad pięciokrotnie wzrosła również liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci Enei Operator w północno-zachodniej Polsce. Od początku roku spółka przyłączyła ich ponad 5,5 tys. Łączna moc zainstalowanych źródeł to ponad 41,5 MW. Dla porównania w pierwszym kwartale 2020 roku moc przyłączonych mikroinstalacji wyniosła nieco ponad 8 MW.

Linię trendu

W sformułowaniu hipotezy dotyczącej postaci analitycznej funkcji trendu pomocą jest ocena wzrokowa wykresu danych. Wykresy Excela posiadają opcję umożliwiającą dodawanie linii trendu. Dodawany trend może być liniowy bądź nieliniowy. Trend liniowy to graficzna postać omawianej przez nas funkcji regresji zaznaczając opcję wyświetlania równania i R-kwadrat otrzymujemy przy wykresie funkcji postać równania regresji oraz służącą do szybkiej oceny statystykę R-kwadrat.

Na końcu artykułu możesz pobrać plik XLSX z omawianym zadaniem.

1. Analizę danych rozpoczynamy więc od sporządzenia wykresu punktowego. Z karty Wstawianie, z grupy Wykresy wybieramy Wykres punktowy. Zanim tam klikniesz ważne, aby aktywna komórka była w obszarze twoich danych, żeby Excel wiedział, na podstawie których wartości zrobić wykres.

Przy okazji pamiętaj, że jeśli raz klikniesz w wykres, to na wstążce pojawią się 2 nowe pozycje w menu, Projektowanie i Formatowanie, gdzie masz wiele ustawień wykresu.

2. Zaznaczamy serie danych do której chcemy dodać linię trendu. Wystarczy 2 razy kliknąć w którąś kropkę na wykresie �� Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Dodaj linię trendu.

3. Po prawej stronie skoroszytu pojawi się okno z opcjami linii trendu. Domyślnie będzie zaznaczony typ liniowy naszej linii trendu.

Inne rodzaje linii trendu, to: wykładniczy, logarytmiczny, wielomianowy, potęgowy, średnia ruchoma.

W przypadku wielomianu należy określić kolejność wielomianu, a w przypadku średniej ruchomej należy podać długość okresu.

4. Ustawienia dodatkowe linii trendu

W grupie pól Prognoza są 2 pola: Do przodu i Wstecz. Tam możemy wpisać liczbę jednostek, o które chcemy przedłużyć linię trendu.

Wyświetl równanie na wykresie – to powoduje pojawienie się na wykresie równania trendu

Wyświetl wartości R-kwadrat na wykresie – to wyświetli wartości współczynnika determinacji R 2 (nie dotyczy to trendu wyznaczonego na podstawie średniej ruchomej).

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Inwestycja internetowa

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: