handel opcjami

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Handel opcjami – problemy praktyczne

Inwestorzy rozpoczynający handel opcjami często przeżywają szok w zetknięciu się z realiami rynkowymi. Okazuje się bowiem, że plany i strategie opcyjne nie są tak łatwe do zrealizowania, jak by się to na początku wydawało. Jednym z problemów jest panująca na rynku opcji płynność, a dokładniej, ograniczona popularność tych instrumentów. Warto jest się przyjrzeć temu zagadnieniu oraz możliwościom ominięcia piętrzących się przeszkód.

Płynność kontra obroty

Od chwili, kiedy zleceniem o wartości 2-3 tysięcy złotych przesunąłem notowania jednej ze spółek o ponad 5%, z wytężoną uwagą przyglądam się panującej na danych aktywach płynności. Niedostateczna ilość zleceń po przeciwnej stronie sprawia, że wejście lub wyjście z inwestycji staje się bardzo utrudnione lub nawet niemożliwe. Jeśli natomiast jest możliwe, odbywa się to na bardzo niekorzystnych warunkach cenowych.

Czym jest płynność? Jest to właśnie obecność zleceń kupna i sprzedaży. W zależności od ilości i wielkości tych zleceń, można powiedzieć, że dane aktywo jest bardziej lub mniej płynne. Patrząc z tej perspektywy można powiedzieć, że opcje na Wig20 są instrumentami o zagwarantowanej płynności. Dzieje się tak z powodu obecności animatorów rynku. Na mocy umów zawartych z Giełdą Papierów Wartościowych, są oni zobowiązani do kwotowania zleceń kupna i sprzedaży o odpowiedniej wielkości, ze spreadem nie przekraczającym danej wartości. W rezultacie nawet jeśli nikt ze „zwykłych” inwestorów nie posiada wystawionych zleceń, obecny jest tam animator.

Może się jednak zdarzyć, że w arkuszu jest pusto. Co wtedy? W tym celu powstała instytucja zapytania o kwotowanie. Inwestor zainteresowany dokonaniem transakcji na danej serii opcji zgłasza takie zapytanie, a inni inwestorzy mogą złożyć swoje zlecenia do arkusza, zwiększając płynność panującą na rynku. Z racji zawartej umowy, animator jest zobowiązany do złożenia swoich zleceń, dzięki czemu nie powinny zdarzać się sytuacje, w których dokonanie transakcji jest niemożliwe, nawet mimo braku zainteresowania innych inwestorów.

Obroty są nieco innym zagadnieniem. Podchodząc do zagadnienia formalnie, jest to ogół transakcji kupna i sprzedaży odnotowanych na danym instrumencie w danym odstępie czasu. Mając jednak na uwadze fakt, że nie zawsze potrzebujemy ścisłych kryteriów, można przyjąć, że obroty oznaczają popularność danego aktywa wśród inwestorów. W tej kategorii możemy poruszać się od instrumentów o bardzo wysokich obrotach, np. kontrakt na Wig20, największe spółki na GPW, do tych o znikomych obrotach, jak niektóre serie opcji czy też najmniejsze spółki, gdzie zdarzają się sytuacje, gdy przez kilka dni nie zostanie zawarta nawet jedna transakcja.

Obroty i płynność są często ze sobą utożsamiane. I w praktyce faktycznie bywa tak, że wysoka płynność wynika z dużych obrotów, a brak płynności z braku obrotów. W przypadku opcji sytuacja jest niestety wyjątkowa, gdyż tutaj płynność jest prawie zawsze, gdyż zapewniają ją animatorzy. Natomiast obroty są zupełnie inną rzeczą, co sprawia, że w rezultacie brak obrotów wcale nie oznacza braku płynności. Jest to ukłon giełdy w kierunku inwestorów, gdyż bez obecności animatorów rynek opcji pozostałby martwy.

Jak wygląda to w praktyce? Obecność market makerów sprawia, że możemy składać zlecenia i są one wykonywane. Smutna rzeczywistość wygląda jednak tak, że najczęściej dokonujemy transakcji z animatorem, a nie z innymi uczestnikami rynku. W rezultacie jeśli chcemy kupić lub wystawić opcje, odbywa się to w cenach dostępnych w arkuszu, a więc nieszczególnie atrakcyjnych.

Handel opcjami – co oferuje rynek?

Aby uświadomić sobie, co czeka nas na parkiecie, należy zajrzeć do arkusza opcji. Zobaczymy ceny, transakcje i być może w ten sposób będzie można przygotować się na rynkowe realia, zanim jeszcze zaczniemy dokonywać własnych inwestycji.

Powyżej widzicie oferty kupna i sprzedaży opcji najbliższej serii wygasające w czerwcu 2020 roku. Można z niej wysnuć kilka ciekawych wniosków. Po pierwsze, można sprawdzić spready między zleceniami kupna i sprzedaży różnych opcji. Dzięki temu będziemy mniej więcej wiedzieli, z jakimi kosztami musimy się liczyć biorąc się za handel opcjami, a z drugiej strony być może uda nam się wysnuć inne ciekawe wnioski.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Jak to zrobię? Sprawdzę procentowy stosunek szerokości spreadu do wartości środkowej między zleceniami kupna i sprzedaży. Na przykładzie: bid 16, ask 18. Spread wynosi 2, a wartość środkowa 17. 2/17 daje nam spread o szerokości 11,76%. Sprawdźmy więc, jak się to przedstawia dla 11 cen wykonania, przyjmując 2400 za ATM.

Mając powyższe już wiemy, jak przedstawia się sytuacja. Koszt spreadu w przypadku handlowania opcjami jest całkiem znaczny. Weźmy pod uwagę, że są to przecież najbardziej płynne opcje, gdyż serie wygasające w późniejszych miesiącach kształtują się jeszcze gorzej.

Koszt spreadu z pewnością utrudnia handel opcjami, ale jakie przybiera on praktyczne wymiary? Zwróćcie uwagę, że przedstawiona na górze tabela ujmuje indeks bardzo blisko poziomu 2400. Można więc pokusić się o próbę zbudowania spreadu o rozpiętości 100 punktów, między cenami wykonania 2350 oraz 2450. Wiedząc, ze spread byka lub spread niedźwiedzia zbudowany w takiej sytuacji powinien mieć poziom breakeven dokładnie w punkcie 2400 pkt oraz stosunek prawdopodobieństwa zysku do prawdopodobieństwa straty równy 50:50. Sprawdzimy, czy stosunek potencjalnego zysku do ryzyka również wyniesie 1:1. Porównamy spread budowany po cenie położonej na samym środku, pomiędzy zleceniami kupna i sprzedaży ze spreadem opartym na zleceniach z przeciwnej strony rynku.

Zbudujemy spread byka na opcjach call, zaczynając od cen środkowych. Kupimy więc call 2350 i wystawimy call 2450. Ceny środkowe dla tych opcji to odpowiednio to kupno za 95,87 pkt oraz wystawienie za 47,70 pkt. W rezultacie ponosimy koszt rzędu 48,17 pkt i mamy szansę na zysk rzędu 51,83 pkt. Bardzo blisko stosunku 1:1. Prowizje pomijamy.

A teraz spróbujmy zrobić to samo, ale korzystając z aktualnych ofert rynkowych. Za opcję kupioną płacimy 98,75 pkt, za wystawioną otrzymujemy 46,50 pkt. Ponosimy koszt rzędu 52,25 pkt, a maksymalny możliwy zysk wynosi 47,75 pkt. W rezultacie nasz prób opłacalności przesuwa się z poziomu 2398,17 pkt do poziomu 2402,25 pkt, czyli dokładnie o 4,08 pkt. Tyle kosztuje nas konieczność skorzystania ze zleceń animatora.

A jak wygląda to w przypadku spreadu nieco węższego? Sprawdzimy kupno spreadu niedźwiedzia, czyli, potrafiąc żonglować opcjami, wiemy że będzie on zbudowany na opcjach put. Tym razem wykorzystamy put 2350 i put 2400. W wariancie ceny znajdującej się po środku spreadu, kupujemy put 2400 za 84,82 pkt i wystawiamy put 2350 za 62,25 pkt. Ponosimy koszt rzędu 22,57 pkt, w rezultacie czego mamy szansę na zysk 27,43 pkt.

A biorąc po cenach z arkusza? Płacimy 87,40 pkt za put 2400 i otrzymujemy 60 pkt za put 2350. W rezultacie nasz koszt wynosi 27,40 pkt, a możliwy zysk 22,60 pkt. Widzimy, że w tym wypadku koszt korzystania z ofert z arkusza w porównaniu do cen ze środka spreadu wynosi 4,83 pkt. Jest to co prawda wartość zbliżona do poprzedniej, ale trzeba wziąć poprawkę na fakt, że w tym wypadku szerokość naszego spreadu (między cenami wykonania) wynosi zaledwie 50 punktów, a nie 100. W rezultacie, różnica 4,83 pkt stanowi prawie 10% szerokości spreadu. A to już całkiem poważna wartość dla naszych portfeli, zwłaszcza w długim terminie.

Co może zrobić inwestor?

Najlepszym rozwiązaniem jest cierpliwość. Nie od dziś wiadomo, że chcąc dokonać transakcji szybko, musimy się godzić na gorsze warunki cenowe. Jest to zasada działająca nie tylko na rynkach finansowych, a ujawniająca się głównie w przypadku stop lossów, ale również w innych sytuacjach życiowych.

Działając bez przymusu czasowego, jesteśmy w stanie uzyskać dużo lepszą cenę transakcyjną. Pierwszym rozwiązaniem jest ustawienie się w samym środku spreadu, zawężając go znacząco. Wtedy szanse na to, że inny inwestor „weźmie” nasze zlecenie są znacząco wyższe. Dzięki temu uda nam się zbliżyć do warunków, które opisywałem powyżej, dokonując transakcji w samym środku widełek.

Drugie rozwiązanie jest dla osób posiadających jeszcze większą ilość czasu. Można złożyć do arkusza zlecenie zaledwie nieco lepsze niż najlepsza do tej pory oferta. Chcąc kupić opcję, posiadając spread np. 30,50 pkt – 34,00 pkt, składamy zlecenie z ceną 31,00 pkt. W takiej sytuacji czekamy na desperata, który dokona z nami transakcji na warunkach postawionych przez nas, a nie przez siebie. Cierpliwość może się opłacić, gdyż w ten sposób cena będzie dużo lepsza niż środek spreadu, opisywany powyżej. Rozwiązanie to wymaga jednak czasu, którym nie zawsze dysponujemy, a z drugiej strony również częstych korekt, gdyż ceny opcji ustalane przez animatorów nie stoją w miejscu, ale wielokrotnie w ciągu sesji zmieniają się, reagując na zachowanie instrumentu bazowego oraz zmienność implikowaną. Dlatego może się okazać, że dopiero pół dnia siedzenia i dokonywania poprawek w cenie zlecenia, pozwoli nam zawszeć transakcję. Takie podejście sprawdzi się głównie u małych inwestorów, dokonujących transakcji na stosunkowo niedużych pakietach opcji.

Dobrym rozwiązaniem jest poszukanie innych inwestorów i udanie się tam, gdzie zauważamy ich obecność. Poniżej znajdziecie tę samą tabelę, którą umieściłem w pierwszej części wpisu, ale z zaznaczeniem wolumenu.

Widzicie więc, że większość transakcji na opcjach odbywa się na instrumentach będących OTM, czyli poza pieniądzem. Informację tę potwierdza liczba otwartych pozycji, która w przypadku tych opcji jest zdecydowanie większa niż w seriach ITM. To właśnie tam są inwestorzy, tam dokonują się transakcje. I tam też powinniśmy szukać drugiej strony do naszych zleceń.

Podsumowanie

Powyżej omówiłem kilka trudności, które pojawiają się w realnych giełdowych transakcjach. Być może osoby, które jeszcze nie weszły w handel opcjami, nie spotkały się z tym problemem, ale aby skutecznie inwestować, należy mieć na względzie wszystkie okoliczności, które mogą wpływać na nasze ostateczne wyniki.

Prowizje na opcjach

Czy chcesz łatwo, tanio i skutecznie handlować opcjami?

LYNX udostepnia profesjonalną platformę handlową do szybkiego i łatwego zakupu i sprzedaży opcji po bardzo niskich opłatach.

Możliwość zakupu i sprzedaży opcji bez ograniczeń – opcje na akcje dla ponad 3 000 akcji i indeksów w USA. Dzięki LYNX można handlować wariantami indeksów S&P 500, Dow Jones i Nasdaq oraz ich zapasów. Europejskie opcje i indeksy giełdowe są dostępne również w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji i innych krajach. Dodatkowo handel na opcjach może być przedmiotem obrotu handlowego na surowcach takich jak ropa, złoto, srebro i inne.

Żaden inny polski broker nie oferuje dostępu do tak wielu opcji handlowych, jak LYNX.

Opcje handlowe za pośrednictwem LYNX

LYNX zapewnia zakup i sprzedaż opcji w ekstremalnie korzystnych warunkach przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi. Porównaj poniższe opłaty handlowe i korzyści jakie znajdziesz w LYNX:

$ 4,00 1 opcja na S&P 500
$ 4,00 1 opcja na akcje Apple
$ 8,00 2 opcje na złoto
$ 16,00 Butterfly spread na Dow Jones
$ 16,00 Iron condor na srebro
$ 8,00 Straddle na akcje Google
€ 3,00 1 opcja na akcje Deutsche Bank
€ 3,00 1 opcja na akcje Shell
£ 4,00 1 opcja na akcje Tesco
Brak dodatkowych kosztów dla realizacji opcji
Wstawianie połączonych poleceń
Zaawansowane narzędzia dla handlu opcjami
Handel online wszystkimi opcjami z USA
Szkolenie w opcji dla początkujących i zaawansowanych
Aplikacja na telefon i tablet

* Cenniki opłat powstały na podstawie publicznie dostępnych informacji na stronach internetowych firm z dnia 1 czerwca 2020 r. Indywidualnie ustalane prowizje, specjalne promocje i rabaty nie są brane pod uwagę.
Inwestorzy powinni potwierdzić dane na stronie internetowej innych firm, aby otrzymywać najświeższe informacje.

Założenie: Kurs EUR / PLN 4,20 i USD / PLN 3,75 został przeliczony dla mBank ma podstawie kursu dostępnego w US i UE a następnie przliczony na PLN.

Narzędzia dla rynku opcji, strategie opcyjne oraz analizy opcji

LYNX zapewnia dostęp do wszechstronnego narzędzia biznesowego dla inwestorów opcji. Platforma handlowa LYNX Trading (Trader Workstation) zawiera kilka instrumentów inwestycyjnych, takich jak ComboTrader i OptionTrader które ujawniają możliwości, które były do niedawna przeznaczona wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów. Wprowadzanie strategii na opcjach takich jak Iron Condor, Butterfly, Straddle i inne nigdy nie było tak łatwe. Zaawansowane strategie opcyjne można zdefiniować albo utworzyć kombinację opcyjną, która zapewnia, że Combo będzie zawsze wypełnione w całości, a nie w części. Możliwości rozbudowania i inne kombinacje nie są ograniczone.

Platforma może być dostosowana do pełnych życzeń każdego inwestora, tak aby jedno okno wyświetlało wszystkie niezbędne informacje. Postępuj zgodnie z literami greckimi (delta, gamma, vega, theta) i wyświetlaj wykresy przedstawiające domniemaną lub historyczną płynność dla wszystkich podstawowych aktywów. Początkujący z zadowoleniem przyjmują przejrzystość i prostotę narzędzi, a bardziej doświadczeni inwestorzy docenią zaawansowane rozwiązania techniczne i wiele możliwości handlu na opcjach.

Jeśli chcesz kupić, sprzedać lub wprowadzać opcje, dzięki LYNX otrzymujesz najszersze możliwości bardzo niskich opłat, dostęp do odpowiednich narzędzi handlowych dla opcji na akcje, dla opcji na indeksy i innych kombinacji na opcjach. Efektywni inwestorzy handlujący na opcjach wymagają elastyczności handlowej, dlatego wybierają LYNX.

Strategie obrotu opcjami

W okresie laika opcje dotyczą kontraktów, które dają posiadaczowi prawo, ale niekoniecznie obowiązek, do zakupu lub sprzedaży pewnej ilości aktywów bazowych po wcześniej ustalonej cenie w określonym dniu lub przed określonym terminem.

Opcje są inną klasą aktywów zbliżoną do akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych i funduszu inwestycyjnego (ETF). I tak jak te klasy aktywów, opcje mogą być zakupione. Przede wszystkim inwestorzy wykorzystują handel opcjami jako sposób na zwiększenie portfela handlowego. Kiedy handluje się opcjami, inwestor może zwiększyć swój dochód lub wykorzystać go jako ochronę lub nawet dźwignię finansową.

Inwestorzy zazwyczaj używają opcji jako strategiczny sposób na “ubezpieczenie się” od potencjalnego załamania rynku. W tym przypadku, opcje stają się żywopłotem (inwestycją mającą na celu zmniejszenie ryzyka niekorzystnych zmian cen aktywów), aby ograniczyć straty inwestorów.

Jednakże handel opcjami (nie różniący się od innych form handlu) również wiąże się z pewnym ryzykiem. Zatem przed wejściem na rynek w celu handlu opcjami w celu wygenerowania dodatkowego dochodu, poznaj aspekty możliwości zastosowania skutecznych strategii i decyzji handlowych.

Opcje jako instrumenty pochodne – opcje są częścią grupy papierów wartościowych zwanych instrumentami pochodnymi. Cena instrumentu pochodnego wynika z kosztu innej rzeczy. Opcje są więc instrumentami pochodnymi finansowych papierów wartościowych. Instrumenty pochodne mogą mieć postać wezwań, opcji sprzedaży, kontraktów terminowych typu futures, forward, swapów itp.

Opcje kupna i sprzedaży – “Opcja kupna” daje posiadaczowi prawo do zakupu akcji, natomiast “opcja sprzedaży” daje posiadaczowi prawo do sprzedaży akcji.

Istnieją konkretne strategie handlowe dotyczące opcji, które początkujący powinni znać w celu osiągnięcia zysku. Oto niektóre z nich: straddles i strangles covered call, i sprzedaży żelaznych kondorów

W następnej części, pozwól nam na dalsze uproszczenie handlu opcjami dla początkujących, aby uzyskać szersze zrozumienie tego, jak to działa.

Handel opcjami dla początkujących

Opcje mogą być odtwarzane przy użyciu czterech opcji: kupuj połączenia, sprzedawaj połączenia, kupuj put i sprzedawaj put. Jesteś w przedłużonej pozycji, gdy kupujesz akcje. Kiedy kupisz opcję kupna, może ona również dać Ci tę samą pozycję długą w akcjach bazowych. Krótka sprzedaż akcji, z drugiej strony, daje Ci krótką pozycję. Kiedy sprzedajesz otwarte połączenie, daje Ci ono krótką pozycję w akcjach bazowych.

Kiedy kupujesz opcję sprzedaży, daje Ci krótką pozycję w akcjach bazowych, podczas gdy sprzedaż otwartego wezwania umieści Cię długo w akcjach bazowych. Te cztery scenariusze w handlu opcjami powodują pilne wezwanie do osiągnięcia wyniku transakcji, więc trzymaj go w systemie w jak największym stopniu.

Ci, którzy kupują opcje, są nazywani posiadaczami, podczas gdy inwestorzy, którzy sprzedają opcje, są nazywani pisarzami opcji.

Teraz, aby rozpocząć handel opcjami, musisz również poszukać brokera i założyć z nim konto, aby połączyć Cię z rynkiem opcji. Platformy obrotu opcjami są różnych formatów i stylów, więc musisz mieć konstrukcję tego, czego będziesz szukał w platformie obrotu opcjami.

Podobnie jak w przypadku handlu na rynku Forex, TD Ameritrade jest dobrym brokerem handlu opcjami. Transakcje w TD Ameritrade wynoszą około 6,95 USD za transakcję plus 0,75 USD za kontrakt. Platforma TD Ameritrade’s zawiera szeroki zakres zasobów dla początkujących, które pomogą im stosować strategie handlowe.

Opcje handlowe mogą być mylące na początku, ale raz nauczył się, może stać się stałym źródłem dodatkowego dochodu dla Ciebie. Kontrakt opcji na akcje reprezentuje 100 akcji akcji bazowych, ale opcje mogą być napisane na dowolnym aktywach bazowych. Handel opcjami może napędzać Cię do szerszego portfela inwestycyjnego w połączeniu ze strategiami i dobrą platformą.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Inwestycja internetowa

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: